Mg. sc. ing. Madars Mileiko

Madars Mileiko strādā Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI) no 2021. gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti un ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu …

Lasīt vairāk

Mg. sc. ing. Artūrs Šimkūns

Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, kur 2011. gadā ieguvis profesionālā maģistra grādu elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programmā. Pētniecības virzieni EDI Robotikas un …

Lasīt vairāk

Elvijs Buls

Elvijs buls ir Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieka asistents. Galvenie pētniecības virzieni saistīti ar inovatīvu digitālo tehnoloģiju izmantošanu industrijas pielietojumos, …

Lasīt vairāk

Mg. sc. ing. Edgars Lielāmurs

Zinātniskais asistents Edgars Lielāmurs Elektronikas un datorzinātņu institūtā strādā kopš 2020.gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, kur 2021. gadā ieguvis maģistra …

Lasīt vairāk

Mg. geogr. Gunta Grūbe

Gunta Grūbe Elektronikas un datorzinātņu institūta kolektīvam pievienojās 2020. gadā. Absolvējusi Latvijas Universitāti, kur 2020. gadā ieguva maģistra dabaszinātņu grādu …

Lasīt vairāk

Mg. sc. ing. Anatolijs Zencovs

Anatolijs Zencovs sāka strādāt Elektronikas un datorzinātņu institūtā robotikas un mašīnuztveres laboratorijā 2020. gadā. 2021. gadā tika iegūts profesionālais maģistra …

Lasīt vairāk

Mg. math. Laura Leja

Laura Leja Elektronikas un datorzinātņu institūtā uzsāka savas darba gaitas 2020. gadā, tieši pēc tam, kad ieguva maģistra grādu matemātikā. …

Lasīt vairāk

Andis Bizuns

Andis Bizuns strādā Elektronikas un datorzinātņu institūtā kopš 2018. gada, kur savas darba gaitas uzsāka pēc bakalaura darba izstrādes. 2020. …

Lasīt vairāk

Mg. sc. ing. Voldis Zujs

Voldis Zujs strādā Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI) no 2020.gada. Rīgas Tehniskās universitātes Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte ir absolvēta …

Lasīt vairāk

Mg. sc. ing. Maksis Celitāns

Maksis Celitāns Elektronikas un Datorzinātņu institūtā strādā kopš 2019. gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti (Rīga, Latvija), kur 2016. gadā ieguvis …

Lasīt vairāk

Mg. sc. comp Toms Stūrmanis

Toms Stūrmanis strādā EDI kopš 2017. gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko Universitāti, kur 2018.gadā ieguvis inženierzinātņu grādu elektronikā. Šobrīd turpina mācības …

Lasīt vairāk