Mg.sc.ing. Didzis Lapsa

Pētnieks
+371 67558230
[protected]

Zinātniskais asistents Didzis Lapsa uzsāka darbu EDI no 2014.gada 3. novembra, valsts pētījumu projektā KiFiS, darbā ar iegulto sistēmu un bezvadu sensoru mezglu testgultnes izstrādi. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti (Rīga, Latvija), kur 2018. gadā ieguvis profesionālo bakalaura grādu elektrotehnikā un 2019. gadā  profesionālo maģistra grādu elektrotehnikā. Galvenās kompetences un pētniecības intereses tādās jomās kā: elektroinženierija, spriesto plašu projektēšana, elektroenerģijas patēriņš Iegultās sistēmās, elektroenerģijas patēriņš sensoru mezglos, mākslīgais intelekts; automatizācija, kiber-fizikālās sistēmas.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas

Patenti