VPP

Valsts Pētījumu Programmas “Covid-19 seku mazināšana” projekts COV-CLEAN
Nr. VPP-COVID-2020/1-0004
“Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās”

Par projektu:
Šis projekts risina Valsts Pētījumu Programmas “Covid-19 seku mazināšanai” apakšuzdevumu 6.7. īstenot pētījumus, attīstīt un izstrādāt risinājumus:

6.7. par optimālām infekciju izplatīšanās ātrās noteikšanas metodēm, individuāliem un kolektīviem aizsardzības līdzekļiem un tehnoloģijām vīrusa efektīvai iznīcināšanai telpās un vidē, sniedzot konkrētas zinātniskos pierādījumos balstītas rekomendācijas par optimāliem individuāliem un kolektīviem aizsardzības līdzekļiem pret infekciju, kā arī aizsardzības līdzekļiem darba vietā un sabiedriskajos transporta līdzekļos, tostarp, to testēšanu un sertifikāciju.

Projekta mērķis:
Projektā tiks izstrādātas un pilnveidotas tehnoloģijas kolektīviem un individuāliem aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī izvērtētas iespējas jauno ātro dezinficēšanas metožu izstādei un ieviešanai.
Projekta ietvaros vadošies Latvijas zinātnieki un inženieru no 9 vadošajām universitātēm un zinātniskajiem institūtiem izstrādās progresīvus risinājumus COVID-19 seku mazināšanai, kas pielietojami veselības aprūpes un citās augsta riska zonās, piemēram, sabiedriskajā transportā. Projekts vispārējais mērķis ir uzlabot pakalpojumu noturību un kvalitāti veselības aprūpes zonās COVID-19 un citu infekcijas slimību laikā, uzlabojot un attīstos uzticamas tehnoloģijas un koncepcijas. Projekta rezultāti atvieglos veselības aprūpes speciālistu, sabiedrisko pakalpojumu un visas sabiedrības labklājību, samazinot darba slodzi, veselības riskus, darbu saistīto stresu un pakalpojuma sniegšanas laiku. Izstrādāto tehnoloģiju prototipi tiks demonstrēti vismaz vienā no Latvijas slimnīcām.

EDI uzdevumi projektā:
Izveidot mašīnredzes risinājumu autonomai platformai optimālo un efektīvai telpu dezinfekcijai, kas ievērtu mērķtiecīgu dezinfekcijas līdzekļa lietošanu uz taustāmiem objektiem un virsmām. Platforma tiks integrēta sadarbībā ar RTU. Šī aktivitātē notiek WP3 ietvaros kuras vadošais partneris ir Rēzeknes Tehnoloģijas Akadēmija. Otrajā uzdevumā EDI sadarbībā ar RSU WP2 ietvaros, izstrādās mašīnredzes risinājumu kas novērtu rokas mazgāšanas procesu un dotu atgriezenisko saiti rezultātu veicinātu labāku COVID-19 un citu slimību profilaksi.

Projekta partneri:
Rīgas Tehniskā Universitāte (Vadošais partneris)
Latvijas Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing. Anatolijs Zencovs
  Mg. sc. ing. Anatolijs Zencovs

  Zinātniskais asistents

  67558129
  [protected]
  Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs
  Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs

  Pētnieks

  +371 67558230
  [protected]
  Mg. sc. ing. Aleksandrs Ļevinskis
  Mg. sc. ing. Aleksandrs Ļevinskis

  Pētnieks

  +371 67558136
  [protected]
  Mg. sc. ing. Didzis Lapsa
  Mg. sc. ing. Didzis Lapsa

  Pētnieks

  +371 67558230
  [protected]
  Dr. sc. comp Atis Elsts
  Dr. sc. comp Atis Elsts

  Vadošais pētnieks

  +37167558160
  [protected]