20.10.2010.g. LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā (ASI) Rīgā, notika Viedo sensoru un biofotonikas seminārs. Divas pētniecības grupas stāstīja par savu darbu un sasniegumiem:

no Elektronikas un datorzinātņu institūta -Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētniecības grupa (VieSenTIS)  ESF līdzfinansēts projekts „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/APIA/VIAA/020 un no Atomfizikas un spektroskopijas institūta Biofotonikas pētniecības grupa ESF līdzfinansēts projekts Nr. 2009/0211/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/ 077.

EDI prezentācijas.

Energoefektīva datu ieguve un pārraide bezvadu sensoru tīklos. Rolands Šāvelis.

Universāls rīks bezvadu sensoru tīklu aparatūras izstrādei un testēšanai. Rinalds Ruskuls

Elektroniski vadāmas virziena darbības antenas pielietojumi sensoru tīklos. Ivars Driķis

MansOS: operetājsistēma sensoru tīkliem un iegultajām ierīcēm. Atis Eslsts.

Automobilis kā mobils bezvadu sensoru tīkla mezgls datu ieguvei. Artis Mednis

Sejas un plaukstas attēlu izmantošana multimodālai biometrijai. Zanda Seržāne