2015.gads


17.decembris

Lai plašāk testētu EDI izstrādāto plaukstas biometrijas iekārtu, Latvijas Universitātes jaunajās Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas telpās notikusi iekārtas uzstādīšana.

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs


12.decembris

12. decembrī EDI telpās norisinājās Latvian Developers Network meetup ar nosaukumu “Meet Hardware Description Language VHDL”, kuru vadīja EDI pētnieks Mihails Pudžs. Pasākums sastāvēja no ievaddaļas par FPGA un VHDL, kā arī praktiskajām nodarbībām, kuru laikā tika izstrādāts procesors, kas spēj izpildīt primitīvas instrukcijas.


10.decembris

Vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās VIAA organizētajā praktiskajā konferencē Programma Apvārsnis 2020 Latvijā – sasniegtais un iespējas, kas 10. decembrī norisinās LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā un paredzēta, lai izvērtētu Latvijas dalībnieku sekmes ES Ietvara programmā Apvārsnis 2020 un iezīmētu turpmākās iespējas un izaicinājumus. Dalībnieku vidū ir zinātnieki, uzņēmēji, starptautisko projektu vadītāji un īstenotāji, nozaru ministriju pārstāvji, Apvārsnis 2020 programmu komiteju locekļi, eksperti, projektu konsultanti un citi interesenti. Konferences programma. Vairāk informācijas šeit.


8-9. decembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā “FLAG-ERA JTC 2016 Networking Event” Romā, Itālijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai.

3.decembris

„Elektronikas diena 2015”

3.decembrī Rīgas Tehniskajā koledžā, Braslas ielā 16, (no plkst 10:00 – 16:00) jau otro gadu norisināsies Elektronikas diena. Pasākumu rīko LETERA sadarbībā ar Profesionālās izglītības kompetences centru ”Rīgas Tehniskā koledža” un Valsts izglītības satura centu. Elektronikas dienas ietvaros norisināsies arī profesionālās meistarības konkurss„Elektroniķis 2015” un radošās darbnīcas. Pasākuma laikā būs iespēja vērot un piedalīties RTU Robotikas pulciņa, EDI un mācību portāla FIZMIX organizētajās aktivitātēs.

Vairāk par pasākumu šeit


3.decembris

Izdevumā “Izglītība un kultūra” Nr.21 (487) 11.lpp publicēts raksts “Uzlabotā EDI pētieciskā darbība palielinās Latvijas tehnoloģiju kapacitāti” par ERAF līdzfinansētā projekta Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 “Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana (EDI-APE)” īstenošanu Institūtā.

Pilnu rakstu var atrast šeit


Ceturtdienā, 10.decembrī 15:30 raidījumā “Ko, notiek Rīgā?” (kanālā Rīga TV 24) tiks pārraidīts sižets par EDI īstenoto ERAF līdzfinansēto projektu Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 “Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana (EDI-APE)”.


27.novembris

Elektronikas un datorzinātņu institūta Konferenču zālē plkst. 14:00 norisinās seminārs par ERAF projekta “Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana” Nr.2015/0003/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/007 norisi un rezultātiem. Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Mihails Broitmans.

Semināra programma


20.novembris

Elektronikas un datorzinātņu institūtā radītā bi-modālā plaukstas biometrijas sistēma kalpo par biometrijas atslēgu institūta telpās https://youtu.be/G4fqZyCXdHY


19.novembris

Š.g. 19. novembrī Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros Elektronikas un datorzinātņu institūta direktore Ieva Tentere un Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks parakstīja partnerības līgumu, kas paredz īstenot šādus mērķsadarbības veidus un pasākumus:
1. zināšanu partnerībā:
1.1. EDI dalību LU promocijas darbu vadībā un promocijas padomju darbībā, kā arī augstskolas studiju programmu vai studiju virzienu padomju darbībā;
1.2. LU iesaisti EDI starptautiskās konsultatīvās padomes darbā;
1.3. LU un EDI sadarbību zināšanu un tehnoloģiju pārnesē;
1.4. EDI dalību LU studiju programmu īstenošanā;
1.5. juridiskā ietvara izstrādi atsevišķu studiju programmu vai to daļu vadības deleģēšanai EDI;
1.6. juridiskā ietvara izstrādi partnerības īstenošanai klasteru, konsorciju, inovāciju kopās, ES pētniecības un inovācijas atbalsta programmās;
1.7. citas aktivitātes, lai nodrošinātu Pušu Attīstības stratēģijās 2015.-2020.gadam definēto mērķu sasniegšanu.
2. partnerībā kopīga mērķa īstenošanai:
2.1. Pušu sadarbību, piedaloties klāsteru, konsorciju, inovācijas kopu izveidē, t.sk., “Baltsmarttech ” izveidē;
2.2. Pušu sadarbību inovācijas atbalsta pasākumu sniegšanā;
2.3. Pušu sadarbību pētniecības projektu īstenošanā, t.sk., ES pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 ietvaros;
2.4. sekmēt zinātnieku, doktorantu un maģistrantu sadarbības veicināšanu, paredzot iespēju izmantot pētniecības infrastruktūru, tai skaitā pētnieciskās laboratorijas un iekārtas, kā arī paredzot pētnieciskās prakses apguvi.
3. resursu partnerībā:
3.1. nodrošināt abpusēju piekļuvi pētniecības infrastruktūrai;
3.2. Pušu koplietošanas pētniecības infrastruktūras izveidē.


18.novembris

Sveicam mūsu Latviju

neatkarības proklamēšanas

97. gadadienā!


17.novembris

Rīgas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku ielā 4a, no plkst. 17.15 norisināsies studentu komūnas “Health Hackers” organizēts pasākums “Healthcare Technology and Entrepreneurship Day”. Pasākums sniegs iespēju vairāk uzzināt par inovācijām tehnoloģiju un medicīnas jomās Latvijā, starpdisciplināriem pētījumiem un iespējām veidot startup projektus. Viens no “Health Hackers” izveidotājiem ir LU Datorikas fakultātes maģistrantūras students un EDI asistents Emils Sjundjukovs (Emil Syundyukov). Pasākumā uzstāsies arī EDI pētnieks Atis Hermanis ar prezentāciju “Sensoru audums cilvēka biomehānikas noteikšanai”.

Pasākums “Healthcare Technology and Entrepreneurship Day” notiek Globālās uzņēmējdarbības nedēļas (Global Entrepreneurship Week 2015) ietvaros, kas novembrī norisinās vairāk nekā 140 valstīs visā pasaulē.


“Health Hackers” komūnas iecere ir apvienot studentus no dažādām sfērām – medicīnas, dizaina, inženierzinātnēm, datorzinātnes u.c., ar mērķi atbalstīt starpdisciplinārus pētniecības un startup projektus. Šobrīd sadarbībā ar LU, EA, RSU un EDI tiek organizēts pirmais šāda veida pasākums.

Vairāk par “Health Hackers”


9.novembris

No 6. līdz 8. novembrim trīs EDI darbinieki (Emil Syundyukov, Krišjānis Nesenbergs un Ričards Cacurs) piecu cilvēku komandas “No.Sore” sastāvā piedalījās ziemeļvalstu lielākajā hackatonā “Junction 2015” Helsinkos, Somijā. Komandas divu dienu laikā izveidotais un prezentētais projekts izgulējumu novēršanai ieguva trīs apbalvojumus:
– 1. vieta Bloomberg nominācijā (balvās 5 Pebble pulksteņi);
– 1 vieta “Best Beddit Hack” nominācijā:(balvās 5 Beddit ierīces);
– 1. vieta Samsung nominācijā (balvā 1 Samsung Galaxy S Gear 2 pulkstenis);
Tāpat komandas piedāvāto risinājumu atzinīgi novērtēja IBM, If, Pebble un citu kompāniju pārstāvji. Projektā tika izmantotas arī VPP SOPHIS projektos gutās zināšanas un iestrādes valkājamo sensoru jomā.


6.novembris

30.oktobrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) norisinājās projekta „Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities” (Nr. NFI/R/2014/070) – HIPPAC Latvijas partneru (LSPA, EDI un RPIVA) darba sanāksme par pirmajiem pētniecības gaitā iegūtajiem rezultātiem un tālāko projekta virzību. EDI sanāksmē pārstāv pētnieks K.Nesenbergs un asistents E.Syundyukov. Projektu līdzfinansē Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas”. Info LSPA lapā šeit.

Foto: LSPA


5.novembris

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Sasniegumi bezvadu un optiskajos sakaros 2015» RTUWO 2015 uzstājas EDI informācijas/ elektronikas tehniķis Didzis Lapsa ar rakstu “EDI WSN Testbed: Multifunctional, 3D Wireless Sensor Network Testbed”, programmētājs Arnis Salmiņš ar rakstu”Data Management in TestBed for Large Scale Wireless Sensor Networks”, asistents Armands Mezeriņš ar rakstu “Stimation of Analog-to-time and Time-to-digital Conversion Efficiency in Analog Optical Communication System Testbed'”, kā arī pētnieks Andrejs Skaģeris un vadošais pētnieks Modris Greitāns.


4. Novembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā “Horizon 2020 kontaktbirža Rīgā”. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni sadarbības kontakti un partneri.


5.-6.novembris

RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē (RTU ETF) 5. -6. novembrī Notiks Starptautiska zinātniskā konference «Sasniegumi bezvadu un optiskajos sakaros 2015». Konferenci rīko RTU sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu, Vismāras Augstskolu (Vācija), Šauļu Universitāti (Lietuva), Tallinas Tehnoloģisko universitāti (Igaunija), Madrides Tehnisko universitāti (Spānija), kā arī Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūta (IEEE) Latvijas nodaļu. vairāk par konferenci http://rtuwo.org/.


29.oktobris

Apsveicam kolēģus ar ievēlēšanu akadēmiskajos amatos!

I.Buraks, M.Puķītis, I.Ribners, E.Syundyukov ievēlēti par asistentiem datorzinātnes specialitātē;

A.Ancāns ievēlēts par asistentu elektronikas specialitātē;

R.Kadiķis ievēlēts par pētnieku signālapstrādes specialitātē


26.oktobris

Izdevumā “Izglītība un kultūra” Nr.18 (484) publicēts raksts “Zinātnieki drošai un viedai pilsētai un sabiedrībai” par Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) mērķiem un veikumiem.

Pilnu rakstu var atrast šeit


20-22. oktobris

Institūta darbinieki piedalās starptautiskā konferencē un partneru tikšanās pasākumā “ICT 2015 Innovate, Connect, Transform” Lisabonā, Portugālē. Institūtu pasākumā pārstāv vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols no Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas, kā arī pētnieks Krišjānis Nesenbergs no Kiber-fizikālo sistēmu laboratorijas.

Pasākuma laikā tiek popularizēts institūta tēls prezentējot sasniegtos zinātniskos rezultātus un iepazīstinot ar institūta kompetencēm. Tiek meklēti un izveidoti jauni starptautiski sadarbības partneri ar mērķi piedalīties Eiropas programmas Horizonts 2020, kā arī citos projektu konkursos.


14. – 16. oktobris

EDI pētnieki Rinalds Ruskuls un Teodors Eglītis piedalās Pētniecības izpildaģentūras rīkotajā pasākumā “Brokerage Event” Ostravā (Čehijā), kas saistīts ar ES projektu uzsaukumiem Apvārsnis 2020. Pasākumā tiks prezentēti EDI pētnieciskie sasniegumi un veidoti kontakti ar citu organizāciju pārstāvjiem, lai rastu iespēju piedalīties Apvārsnis 2020 projekta pieteikuma sagatavošanā.


7.oktobris

Institūta Konferenču zālē norisinājās Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) 1. posma norises gaitas un rezultātu apspriešanas seminārs. Semināra programma

Vairāk par pasākumu šeit.


5.oktobris

Uzņēmuma Exigen Services Latvia un RTU Attīstības fonda ikgadējā stipendiju konkursā LU DF students un EDI darbinieks Emil Syundyukov saņem Exigen Services Latvia stipendiju 2015./2016. mācību gadam. No kopumā izvērtētiem 69 pieteikumiem, tika izvēlēti septiņi izcilākie Latvijas augstskolu informācijas tehnoloģiju (IT) jomas studenti, kuri saņems stipendijas par kopējo summu 10 500 EUR.

Stipendijām konkursa kārtībā varēja pieteikties Latvijas augstskolu IT studiju programmu bakalaura līmeņa 2. – 4. kursa studenti, kā arī maģistrantūras studenti ar labām un teicamām sekmēm.

Par konkursu vairāk šeit. Par Exigen Services Latvia lasi šeit.

FOTO: http://www.df.lu.lv


5-7.oktrobris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās “Dependable embedded wireless infrastructure (DEWI)” projekta tikšanās pasākumā Helsinkos, Somijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta projekta izpilde, risināti tehniski jautājumi, kā arī plānotas turpmākās aktivitātes.


Paldies visiem, kas apmeklēja EDI Zinātnieku naktī – gaidīsim Jūs arī nākamgad! Paldies arī tiem, kas pielika savu roku lai pasākums izdotos.


25.septembrī

Šogad pirmo reizi Eiropas Zinātnieku naktī 25.septembrī piedalās arī Elektronikas un Datorzinātņu institūts.

Pasākuma laikā no 18:00 līdz 22:00 visiem apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar institūta sasniegumiem, vēsturi, darbību, kā arī topošajiem projektiem. Ja Tevi interesē viedie audumi un apģērbi, biometrija, iegultās sistēmas, attēlu apstrāde, viedās transporta sistēmas un citas tehnoloģijas – nāc ciemos un varēsi tās redzēt un izmēģināt.


18.septembris

Latvijas augstskolu datorikas bakalaura un magistra darbu konkursā 2015 kā 2.labākais bakalaura darbs atzīts Latvijas Universitātes studenta un EDI programmētāja Emil Syundyukov bakalaura darbs “Iegultās iekārtas un programmatūra veselības datu pārraudzībai rehabilitācijas laikā”; Darba vadītājs: Leo Seļāvo. Vairāk informācijas šeit

Avots: df.lu.lv/zinas Foto: Anete Švilpe

16.septembris

16.septembrī LTV1 raidījumā Zināmais nezināmajā (10:07) tematā “Autonomie ieroči jeb “roboti-slepkavas” un to radītie draudi” par tehnoloģijām diskutē EDI kiberfizikālo sistēmu laboratorijas vadošais pētnieks, LU Datorikas fakultātes profesors Leo Seļāvo un LU Datorikas fakultātes dekāns profesors Juris Borzovs. Raidījumu iespējams noklausīties http://lr1.lsm.lv. Leo Seļāvo viedokli iespejams dzirdēt no raidījuma astoņpadsimtās minūtes.


11.septembris

Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina konkursu uz asistentu, pētnieku un vadošo pētnieku akadēmiskajiem amatiem – elektronikas, signālu apstrādes un datorzinātnes specialitātēs


8.septembris

Diskrētās signālapstrādes laboratorijas pētnieks Atis Hermanis pedalās Rīgas IT Demo centra preses konferencē un demonstrē EDI izstrādāto valkājamo sensoru sistēmu cilvēka stājas monitoringam.


6.-10.septembris

Zinātniskais direktors, vadošais pētnieks Modris Greitāns no 06. septembra līdz 10. septembrim piedalās starptautiskajā konferencē ISPA 2015 Zagrebā (Horvātijā) ar prezentāciju „Complex Matched Filter for Line Detection”. M.Greitāns piedalās diskusijās par Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” projekta KiFiS tematiku un meklē nozīmīgas idejas turpmākiem pētījumiem esošo pētījumu integrācijā kiberfizikālās sistēmās pielietojumiem inteliģento transporta sistēmām un citās jomās.


31.augusts – 02.septembris

Zinātniskais direktors, vadošais pētnieks Modris Greitāns no 31. augusta līdz 02. septembrim atrodas komandējumā Nicā (Francijā), lai piedalītos COST IC1106 vadības grupas apspriedē un darba grupu tikšanās pasākumā, veidotu starptautiskos sadarbības kontaktus, apspriestu idejas pētījumu tēmām un projektiem .


29. augusts

Kanālā „RE:TV” raidījumu ciklā: „Rūpēs par Tevi”, sestdien, 2015. gada 29. augustā 9:45 un 22:45, ar atkārtojumu: pirmdien, 31.augustā 2015.gadā, plkst.17:30 parādīs sižetu par sasniegto Eiropas Sociālā fonda projektā “Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas ( InBiT)” vienošanās Nr. 2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014.


27.augusts

Diskrētās signālapstrādes laboratorijas pētnieks Atis Hermanis piedalās RTU Dizaina tehnoloģiju institūta un Āhenes Universitātes Tekstila inžinierijas institūta rīkotajā pasākumā “Summer School Smart Textiles for Healthcare” un uzstāsies ar prezentāciju “Accelerometer Matrix on Textiles for Surface 3D Imaging”.


27.augusts

Viesnīcā “Days Hotel Riga VEF”, Brīvības ielā 199c, konferenču telpā “CITY”(6.stāvs) plkst. 9:15 ESF finansēta projekta Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 “Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” noslēguma seminārs. Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks. Projekts tiek realizēts Elektronikas un datorzinātņu institūtam (EDI) sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūtu (LU ASI). Tiek aicināti visi interesenti.

Semināra programma.


26.augusts

Viesnīcā “Days Hotel Riga VEF” (Brīvības ielā 199c) 09:00 seminārs par ESF līdzfinansētā projekta “Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (Vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016) rezultātiem. Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Kaspars Sudars. Projekts tiek realizēts Elektronikas un datorzinātņu institūtam sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās universitāti.

Semināra programma


20.augusts

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) biedru – ar Datorikas programmu IKT nozari saistītos uzņēmumos, tostarp arī EDI, no 17. līdz 21.augustam notiek skolotāju pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas celšanas pasākumi. Šodien viesus uzņēma EDI. Pasākuma laikā tika sniegtas dažādas prezentācijas par Institūtu, tā zinātnisko darbību un darbinieku gaitām pētniecībā. Viesi devās arī ekskursijā uz Institūta laboratorijām. Paldies visiem, kas piedalījās, lai pasākums izdotos!

Vairāk informācijas šeit


17.augusts

07.08.2015. Uzņēmums OÜ „Technopolis Group Esti” iesniedz ekspertu sagatavoto ziņojumu par EDI organizatorisko struktūru, funkcijām, uzdevumiem un attīstības potenciālu, kā arī rekomendācijas EDI attīstības stratēģijas izstrādei un saturam. Kopsavilkums Ziņojuma izstrāde paredzēta ERAF līdzfinansētā projekta “Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (EDI-APE) Nr. 2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 ietvaros.


11.augusts

11. – 12. augustā EDI vadošais pētnieks Leo Seļāvo un LSPA prof. Aija Kļaviņa piedalījās Norvēģijas sporta zinātnes augstskolā darba sanāksmē Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētā projekta „Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities” (NFI/R/2014/070) – HIPPAC ietvaros. Darba gaitā notika tikšanās ar sporta izglītības departamenta vadītāju Gunn Engelsrud, asociēto profesoru un pētnieku Øyvind Førland Standal, finanšu nodaļas pārstāvi Kaju Stene un starptautiskā ofisa pārstāvi Mette Oftebro. Sanāksmes laikā tika pārrunātas projekta pirmās darba daļas metodes, lai noteiktu kvalitatīvos un kvantitatīvos indikatorus dalībai ar veselību saistītās fiziskās aktivitātēs bērniem ar dažādiem funkcionēšnas traucējumiem. Visi dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju īstenot starpdisciplināru zinātnisko sadarbību starp sporta zinātnes, veselības aprūpes un datorzinātņu speciālistiem, lai spēcinātu cilvēkresursu zinātnisko un akadēmisko potenciālu visās iesaistītajās zinātniskajās institūcijās. Nākamā darba sanāksmes plānota Rīgā novembra beigās, kad Norvēģijas sporta zinātnes augstskolas pētnieki viesosies pie Latvijas partneriem. Bez minētajiem diviem Latvijas partneriem, šajā projektā piedalās arī Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pētnieki.


29.jūlijā

Lai attīstītu un aprobētu EDI izstrādātu tehnoloģiju – plaukstas biometrisko sistēmu (projekta PALMS rezultāts) un apgrūtinātu nesankcionētu personu kustību pa EDI telpām, pie ieejas B korpusā un direkcijā ir aprīkotas ar biometrijas caurlaides sistēmu. Esiet laipni aicināti uz plaukstas biometriskās sistēmas demonstrāciju pie A auditorijas no pulksten 14:00 līdz 17:00.


27.jūlijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās “Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars (3Ccar)” projekta darba pakas Nr.1 “Prasību definēšana” un darba pakas Nr.2. “Sistēmas līmeņa arhitektūra” atklāšanas pasākumā Minhenē, Vācijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota darba paku realizācija.


26.jūlijs

No 26.jūlija līdz 1.augustam vadošais pētnieks Ints Mednieks piedalās konferencē „International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015”- IGARSS-2015 Milānā, ESF līdzfinansētā projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” – InBiT ietvaros.


Jūlijā iesniegti gala pārskati par 30.06.2015. noslēgušos ERAF līdzfinansēto projektu īstenošanu:


21.jūlijs

ERAF līdzfinansētā projekta Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (EDI-APE) ietvaros uzņēmums OÜ „Technopolis Group Esti” un pieaicinātais eksperts viesojās Institūtā ar mērķi veikt Institūta funkciju un uzdevumu ārējo auditu, attīstības potenciāla izvērtējumu un rekomendāciju izstrādi Institūta attīstības stratēģijai. Vairāk par EDI-APE šeit.


5.-9. jūlijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas asistente Gita Krieviņa piedalās konferencē „Physiology 2015” Kārdifā, Lielbritānijā, lai prezentētu projekta laikā iegūtos rezultātus – DT attēlu segmentēšana, 3D taukaudu objektu veidošana un tilpumu aprēķināšana – „Blood pressure association with segmented abdominal fat”, kā arī veidotu starptautiskus sadarbības kontaktus, iesaistītos diskusijās par aktuālām zinātnes problēmām un popularizētu Institūta sasniegumus.


3.jūlijs

Sveicam mūsu kolēģi Mārtiņu Puķīti ar maģistra grāda iegūšanu!

Sveicam mūsu kolēģi

Mārtiņu Puķīti

ar maģistra grāda iegūšanu!


09.07.2015. plkst. 11:00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā (Dzērbenes ielā 14, Rīgā) , “A” auditorijā notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) projekta “Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” seminārs par projekta 1.posmā veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem .

Dienas kārtība:

1. “Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” pārskats par posmā paveikto. Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Leo Seļāvo.

2. „Bezvadu sensoru tīklu infrastruktūras izstrāde un izpēte” Didzis Lapsa, Rinalds Ruskuls

3. “Viedā apģērba platformas izveide medicīnas un telemedicīnas lietojumiem”. Atis Hermanis.

4. „Datu reģistrācijas pieeju izveide medicīnas kiberfizikālajās sistēmās” Rihards Balašs, A.Skaģeris.

5. “Dažāda veida un dimensiju datu par transporta apkārtējo vidi ieguves paņēmienu izpēte”. Mihails Pudžs.

6. „Komunikācija viedajās transporta sistēmās kooperatīvās autobraukšanas kontekstā”. Artis Mednis.

Aicināti visi interesenti!


1.-2. jūlijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās projekta MESH7 informāciju dienu pasākumā Poznaņā, Polijā. Pasākuma laikā, tiekoties ar MESH7 konsorcija partneriem, tiek diskutētas aktuālākās zinātnes problēmas, izvērtēts projekta izklāsta novērtējums, kā arī apspriests un rakstīts pilnais projekta pieteikums ECSEL 2015 uzsaukumam.


27.jūnijs

20.jūnijā EDI piešķirts LR patents Nr. 14992. “Termokompensēts interpolators pārveidotājam “LAIKS-KODS” ar samazinātu dīkstāves laiku.” Izgudrotāji: V.Bespaļko, J.Buls, V.Vedins. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2015. Izgudrojums attiecas uz notikuma laika precīziem pārveidotājiem kodā (pārveidošana “laiks – kods”). Tādi pārveidotāji tiek izmantoti regulāru un neregulāru impulsu plūsmu laika raksturlielumu reģistrēšanai dažādos fiziskos eksperimentos (piemēram, kosmisku objektu kilohercu lāzerlokācijai).


26.jūnijs

2015.gada 30.junijā plkst.15:00 auditorijā A notiks informatīvs seminārs par ERAF projekta “Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3Dscan pielietojumiem” īstenošanas rezultātiem (vienošanās Nr. 2013/0036/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032).
Semināra programma: 1. Notikumu laika reģistratoru uzbūves pamati un sasniegti rezultāti (Jevgeņijs Buls) 2. Notikumu laika Reģistratora testēšanas līdzekļi (Igors Buraks) 3. Signālu pārraide ar laikā izplatītu impulsu sekvenci un signālu atjaunošana ar notikumu laika reģistratora palīdzību (Armands Mezeriņš) 4. Projekta izpildes un sasniegumu skaitliskie rādītāji (Jekaterina Bule)
Gaidīti visi ieinteresēti!


15. – 19.jūnijs

No 15. līdz 19. jūnijam vadošais pētnieks Uldis Grunde piedalās kongresā „10th Baltic Sea Science Congress 2015” Rīgā, lai prezentētu Institūta pētnieciskos rezultātus un dibinātu kontaktus ar citu valstu organizāciju pārstāvjiem, tostarp, tiktos ar Igaunijas sadarbības partnera “Marine Systems Institute” pārstāvi Urmass Lips, kā arī iesaistītos diskusijās un apspriestu kopīgu H2020 projektu konsorciju veidošanu.


15.jūnijs

Vadošais pētnieks Ints Mednieks 15.jūnijā piedalās konferencē Electronics-2015 Palangā Lietuvā, lai apspriestu VPP projekta GUDPils problēmas un rezultātus.


13.jūnijs

No 13. līdz17. jūnijam pētnieks Mihails Pudžs Kopenhāgenā (Dānijā) Dānijas Tehniskajā Universitātē sniedz informāciju par projekta SiKA pētniecības rezultātiem un apspriež esošās problēmas, kā arī gūst zināšanas par jaunākajiem sasniegumiem attēlu apstrādes jomā, ko izmantot turpmākā projekta attīstībā un apmeklē papildus šajā laikā notiekošo 19. Skandināvijas Attēlu analīzes konferenci (SCIA 2015) un prezentē plakātu par projekta sasniegumiem.


18.jūnijs

2015.gada 18.jūnijā LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā, Šķūņu ielā 4, 4.stāva auditorijā notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) Projekta Nr.3 „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” 1.gada atskaites seminārs

Semināra programma.


10.-12. jūnijs

EDI pētnieks Uldis Grunde piedalās „Brokerage Event Horizon 2020 – Research, Development and Innovation” pasākumā Ostravā (Čehijā), lai prezentētu EDI sasniegumus, dibinātu zinātniskos kontaktus ar mērķi iesaistīties H2020 projektu konsorcijos. Dalība pasākumā notiek ERAF līdzfinansētā projekta EDI-SS2 ietvaros.


10.jūnijs

Lai prezentētu Institūta pētnieciskos rezultātus un sasniegumus, veidotu sadarbības kontaktus, apspriestu jaunu projektu un komercializācijas iespējas EDI zinātniskais direktors vadošais pētnieks Modris Greitāns, pētnieks Krišjānis Nesenbergs un pētnieks Rihards Fuksis piedalās konferencē „Euro Nano Forum 2015” Rīgā. Pētnieks R.Fuksis prezentē plakātu „Electron beam melting with digital image processing in obtaining float-zone silicon rods – an advanced material for high-performance solar panels”.

EuroNanoForum 2015 ir lielākais nanotehnoloģiju pasākums Eiropā, un pulcēs aptuveni 1200 dalībnieku no 50 valstīm. EuroNanoForum 2015 galvenā tēma ir “Nanotehnoloģijas Eiropas konkurētspējai”.


9-10.jūnijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās “Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars (3Ccar)” projekta atklāšanas pasākumā Briselē, Beļģijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija.


03. -05. jūnijs

Institūta zinātniskais asistents Ričards Cacurs un pētnieks Teodors Eglītis piedalās Inovatīvo reģionu konferencē – Week of Innovative Regions in Europe (WIRE 2015) – Latvijā radīto inovatīvo tehnoloģiju prezentācijā un demonstrē konferences apmeklētājiem stājas monitoringa sistēmas prototipu “SmartWear” (tas var novērst skoliozes risku, jo spēj iemācīt lietotājam noturēt muguru pareizā, ārsta definētā stāvoklī), kā arī plaukstas biometrisko sistēmu PALMs, kas spēj atpazīt cilvēku pēc tā plaukstas rievojuma un asinsvadiem.


08.jūnijs

EDI pētniece Kristīne Azarjana ESF līdzfinansētā projekta Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” ietvaros piedalās kongresā „23rd World Congress of Dermatalogy” Vankūverā (Kanādā), lai prezentētu referātu „Melanoma prognostic factors associated with metastases” un diskutētu ar nozares ekspertiem melanomas jomā.


03. -05. jūnijs

EDI pētnieki Krišjānis Nesenbergs, Kaspars Ozols un vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros no 3. līdz 5. jūnijam organizētajā Inovatīvo reģionu konferencē – Week of Innovative Regions in Europe (WIRE 2015).

3.06. – brokeridža/posteru sesija Biedrības nama telpās (Zinātnisko institūciju un projektu demonstrācijas)
4.06. – plakātu un stendu sesija Biedrības nama telpās
5.06. – jauno produktu un tehnoloģiju demonstrācijas RTU telpās

Konferencē īpaša uzmanība tiks pievērsta jauno specifisko Apvārsnis 2020 mērķu sasniegšanai zinātniskās izcilības stiprināšanā un dalības paplašināšanā, kā arī nesen ierosināto pasākumu ieviešanā, kas palīdzēs risināt tīklošanas, sadarbības un Eiropas Pētniecības telpas zinātniskās ekselences un inovācijas tālākās attīstības jautājumus.


1. jūnijs

Ar 01.06.2015. Institūtā uzsākta pētniecības projekta Nr. NFI/R/2014/070 „Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities” (HIPPAC) (Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs) īstenošana.

Projekta mērķis ir demonstrēt inovatīvu pieeju ar izglītības un veselības faktoriem saistītām fiziskām aktivitātēm bērniem ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem iekļaujošā vidē. Projekta gaitā tiks izveidots un ieviests starpdisciplinārs novērtēšanas modelis, pamatojoties uz Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (PVO, 2001). Projekts veicinās starpdisciplināru sadarbību starp pētniekiem Latvijā un Norvēģijā izglītības un veselības aprūpes jomās.

Projekta iesniedzējs: LSPA; Partneri: EDI, RPIVA

1. jūnijs

Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) uzsākt savu pirmo “Apvārsnis 2020″ projektu: „Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars” (3Ccar)”. EDI kopumā ir iesaistīts 10 projekta uzdevumos, kur vienā no tiem EDI ir līderis. Projekta ietvaros EDI definēs iegulto sistēmu izvēles un vērtēšanas kritērijus; definēs centrālās kontroles sistēmas arhitektūru; izstrādās advancētus kontroles un signālu apstrādes algoritmus starp-domēnu aplikācijām; izstrādās centrālās kontroles sistēmu; veiks pētījumus un izstrādnes nākamās paaudzes augstas veiktspējas hibrīda kontrolieru jomā; piedalīsies kopējas sistēmas integrācijā, testēšanā un demonstrēšanā.


29.maijs

Institūta direktore Ieva Tentere 29.maijā Valsts izglītības un attīstības aģentūrā paraksta vienošanos par Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projekta Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 “Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” – EDI APE īstenošanu Institūtā laika posmā no 2015.gada 01.marta līdz 2015.gada 31.decembrim.

Vairāk par projektu šeit.


27.maijs

Esiet laipni aicināti – Pirmdien 1.jūnijā plkst. 11:00 auditorijā A notiks seminārs “Spektrālā efektivitāte un pārraides energoefektivitāte viļņgarumdales blīvētos optiskos tīklos”, kurā Aleksejs Udaļcovs iepazīstinās ar savu aizstāvēšanai (04.06.15, RTU) iesniegto promocijas darbu. Viens no darba oficiālajiem recenzentiem Institūta zinātniskais direktors – Vadošais pētnieks Modris Greitāns.

Kopsavilkums pieejams šeit http://www.rtu.lv/content/view/12051/1659/lang,lv/


25.maijs

Laikrakstā “Diena” (22.05.2015.) raksts par EDI pētnieka

Ata Hermaņa panākumiem ResearchSlam konkursā.


18. – 22. maijs

EDI pētnieks Teodors Eglītis no 18. līdz 22.maijam apmeklē Kasetsart Universitāti Puketā (Taizemē), lai sniegtu informāciju par ERAF līdzfinansēto projektu PALMS, un piedalītos „ International Conference on Biometrics (ICB)”, prezentētu plakātu „Algorithms for a novel touchless bimodal palm biometric system”.


18.maijs

Šodien Latvijas Radio 5 raidījumā “Domnīca” plkst. 15:45 intervija ar EDI pētnieku Ati Hermani, kurš ieguvis 1. vietu ResearchSlam konkursā.


9.marts

Arī šogad EDI veiksmīgi tiek pārstāvēts Lattelecom Rīgas maratonā ar komandu 5 cilvēku sastāvā. Lepojamies ar kolēģi Krišjāni Nesenbergu, kas veicis maratona distanci 42km un protams arī pārējiem EDI komandas biedriem. Paldies!

http://www.lattelecomrigasmaratons.lv/lv/


15.maijs

Piektdien, 15 maijā Spīķeru koncertzāle norisinās ResearchSlam 2015 Fināls, kurā 6 jaunie pētnieki un spēcīgākie šī gada dalībnieki sacenšas par stipendijām savu pētījumu attīstīšanai.

EDI pētnieks (RTU students) ATIS HERMANIS iegūst 1. vietu. Apsveicam!

ResearchSlam ir konkurss studentiem divās kategorijās, kurā par sarežģītiem pētījumiem studenti stāsta aizraujoši, saprotamā un vienkāršā valodā! Vairāk par ResearchSlam, vai ejuz.lv/finals.


06. – 10. maijs

EDI pētnieks Krišjānis Nesenbergs VPP SOPHIS projekta „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” -KiFiS ietvaros piedalās starptautiskā konferencē „10th annual IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications.” – MeMeA 2015 Turīnā (Itālijā) un prezentē publikāciju „Smart textiles for wearable sensor networks: review and early lessons” . Šogad konferences tēma ir Medicīnas mērījumi: nepieciešamība un izaicinājums.


5. maijs

EDI pētnieks Juris Siņica – Siņavskis stāsta par „Klasifikācijas uzdevumu Baltijas jauktajos mežos” un popularizē institūta zinātniskos sasniegumus ceļojošā izstādē „European Space Expo”, Rīgā, Esplanādē.


05.maijs

Šodien 10:28 LR1 raidījumā “Zināmais nezināmajā” piedalās pētnieks Atis Hermanis. Raidījumā dzirdēsiet par RTU rīkoto konkursu “ResearchSlam”, kas izaicina maģistrantus un doktorantus eksaktajās un dabas zinātnēs par saviem zinātniskajiem pētījumiem pastāstīt vienkārši. A.Hermanis šajā konkursā iekļuvis starp 6 spēcīgākajiem un radošākajiem dalībniekiem, kas 15.maijā piedalīsies ResearchSlam 2015 finālā!

Raidījuma ierakstu varat noklausīties šeit.


29.aprīlis

Biometrijas pētniecības grupa, PALMs projekta ietvaros ir izstrādājusi inovatīvu bimodālu plaukstas biometrijas sistēmu, kas spēj bezkontakta veidā, vienlaicīgi iegūt divus biometriskos parametrus – plaukstas asinsvadus un plaukstas rievas, izmantojot vienu (RGB) attēlu sensoru. Pēdējie pētnieciskie rezultāti, kas saistīti ar biometrijas sistēmas izveidi un novērtēšanu ir apkopoti rakstā “Algorithms for a novel touchless bimodal palm biometric system”, kas tiks prezentēts un publicēts prestižajā starptautiskajā biometrijas konferencē (International Conference on Biometrics 2015), Puketā, Taizemē, no 19-22. maijam.


27.aprīlis

Elektronikas un datorzinātņu institūta Zinātniskā padome
apstiprina institūta direktora vēlēšanu 27.04.2015. rezultātus un ievēl Ievu Tenteri par Elektronikas un datorzinātņu institūta direktori uz četriem gadiem, sākot no 2015. gada 1. maija.

Apsveicam!


29.aprīlī

10:00 – 12:30 EDI “A” auditorijā notiks Valsts pētījumu programmas SOPHIS 4.projekta “GUDPILS” 1.posma noslēguma seminārs.

Dienas kārtībā:

1. Optiskā WDM-PON piekļuves sistēma ar koplietojamu gaismas avotu /RTU TI grupa/
2. Paveiktais gudro pilsētu signālu analīzei ar mākslīgajiem neironu tīkliem /EDI BIGDATA/
3. Pilsētu tālizpētes datu sapludināšanas algoritma veidošana pēc datu apstrādes divpakāpju principa /EDI REMSENS/
4. Dzeramā ūdens bioloģiskās stabilitātes monitorings: metodes un iekārtas /RTU BF/
5. Impulsveida, tuvas darbības radaru sensoru pielietojumu pētījumi pilsētas drošības monitoringam /EDI RADAR/
6. Tālizpētes datu ieguve un apstrāde, izmantojot bezpilota lidaparātu – oktokopteri /EDI RADAR/

Aicināti visi interesenti!


24.aprīlis

EDI darbinieki arī šogad piedalās Lielajā Talkā veicot sakopšanas darbus Institūta teritorijā. Šogad tie bijuši īpaši nopietni, jo gatavojot vietu topošajam Volejbola laukumam nācās tikt galā ar iebetonētiem stabiem, gandrīz desmit lielākiem un mazākiem celmiem, kā arī dažāda izmēra akmeņiem, betona gabaliem un citiem traucēkļiem, kas traucētu rakšanai. Kā jau katru gadu tika likvidētas daļa pērnā gada lapas un veikti uzkopšanas darbi iekštelpās. Paldies visiem, kuri piedalījās!


24.-25. aprīlī

Latvijas 39.skolēnu zinātniskās konferences Inženierzinātņu sekcijas ietvaros tiek prezentēts institūtā izstrādātais Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11.klases skolēna Kristapa Māra Greitāna zinātniski pētnieciskais darbs “Termiskā starojuma izmantošana kontroles procesos”, darba zinātniskais vadītājs pētnieks Kaspars Ozols. Inženierzinātņu sekcijas darbu izstāde notiks 24.aprīlī no plkst.16.15 līdz 18.00 RTU, Kaļķu ielā 1 (301.telpa). Vairāk info šeit.


23.aprīlis

Rīt, 24. aprīlī 10:00 A auditorijā institūta darbinieks Armands Ancāns pastāstīs par specifiku un nepieciešamajiem instrumentiem BLE (Bluetooth Low Energy) pielietojumu izveidē, balstoties uz viņa apskatīto un testēto moduli TiWi-uB1.

Visi laipni aicināti!


20. – 23. aprīlis

Pētnieki Kaspars Ozols, Kaspars Sudars, Gatis Šūpols un asistents Roberts Kadiķis piedalās starptautiskajā konferencē “The Microwave and Radio Electronics Week 2015” – MAREW2015 Paradubicē (Čehijā). Tiek prezentēti divi raksti un viens referāts.

MAREW 2015 organizē Pardubices Universitātes Elektrotehnikas un informātikas fakultāte sadarbībā ar Čehijas un Slovākijas tehniskajām universitātēm. Konferences mērķis ir radīt diskusiju forumu pētniekiem, akadēmiķiem, cilvēkiem rūpniecībā, kā arī studentiem, kuri ir ieinteresēti jaunākajās attīstības tendencēs elektronikas, signālu apstrādes un tās pielietojumu, informācijas tehnoloģiju, mikroviļņu tehnoloģiju un ar to saistītās disciplīnās. MAREW 2015 sastāv no divām konferencēm – 25. starptautiskā konference Radioelektronika 2015. un 14. konferenci par Mikroviļņu Techniques Comité 2015.


16.aprīlis

Atskats uz Leo Seļāvo, Ata Hermaņa un Emil Syundyukov dalību starptautiskajā konferencē „Information processing in Sensor Networks” IPSN 2015 Sietla (ASV), kas norisinājās piecu pasaules līmeņa konferenču pasākuma CSP Week 2015 ietvaros.

EDI pārstāvji konferences ietvaros piedalījās vairākās demo sesijās un lokalizācijas izaicinājumā “Microsoft Indoor localization Competition”.


15.aprīlis

9. aprīlī notika «ResearchSlam» otrā atlases kārta II kategorijā, kurā uz skatuves kāpa pieci Latvijas augstskolu dalībnieki, lai sacenstos par skatītāju simpātijām, kā arī saņemtu vērtējumu no žūrijas komisijas. Vislielāko skatītāju balsu skaitu saņēma edi pētnieks Atis Hermanis (RTU students). Ar atlases kārtas rezultātiem, kā arī foto un video materiāliem iespējams iepazīties konkursa mājaslapā: www.researchslam.lv.


14-15.aprīlis

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā “ECSEL Consortium Building Event 2015” Briselē, Beļģijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai, kā arī satikti esošie partneri, lai pārspriestu topošo projekta pieteikumu nianses.


14. – 18.aprīlis

Pētnieks Mihails Pudžs un pētnieks Oļegs Ņikišins piedalās konferencē „2015 International Conference on Information Processing and Control Engineering” (ICIPCE 2015) Maskavā un sniedz prezentācijas „Diameter Control for Silicon Rod Growth” (M.Pudžs) un ‘Face recognition system on Raspberry Pi” (O.Ņikišins).


14.aprīlis

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā “Scientific Committee Workshop on Smart Cities” Briselē, Beļģijā.


11. – 18. aprīlis

Pētnieks Atis Hermanis, programmētājs Emil Syundyukov un vadošais pētnieks Leo Seļāvo piedalās starptautiskajā konferencē „Information processing in Sensor Networks” IPSN 2015, CSP Week 2015 ietvaros Sietla (ASV), lai pārstāvētu Institūtu demo sesijā un demonstrētu institūta izstrādātos tīklu prototipus cilvēka kustību un stājas parametru monitoringam, prezentētu prototipu ceļa locītavas rehabilitācijas ierīcei konferences izstādē, kā arī lai piedalītos Microsoft Indoor localization Competition.


10.aprīlis

Piektdien, 10.aprīlī EDI notiek Valsts zinātnisko institūtu asociācijas (VZIA) biedru sapulce. Par VZIA priekšsēdētāju tiek ievēlēts Modris Greitāns.


9.aprīlis

Ceturtdien, 9. aprīlī, plkst. 18:30 Pacho music cafe bārā Mārstaļu ielā 16, Vecrīga notiks «ResearchSlam» II kategorijas 2.atlase, kurā ar prezentāciju ”Ne viedtālrunis, ne viedpulkstenis, bet viedais audums” uzstāsies Elektronikas un datorzinātņu institūta Signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Atis Hermanis. Visi laipni aicināti atbalstīt!

«ResearchSlam» ir konkurss, kas jau 4. gadu izaicina Latvijas augstskolu maģistrantus un doktorantus pastāstīt sabiedrībai par saviem zinātniskajiem pētījumiem vienkārši. Sacensības notiek 2 kategorijās. Pirmajā piedalās sociālo, humanitāro, mākslas zinātņu un pakalpojumu sniegšanas jomas studenti, bet otrajā – dabas, inženierzinātņu, lauksaimniecības un veselības aprūpes studenti. Konkursantam 10 minūšu laikā uzstājoties, jāiepazīstina klātesošie ar savu pētījumu. Uzstāšanās var būt dziesma, eksperiments, stāsts, etīde, deja vai jebkurš cits konkursanta izvēlēts veids.

Konkursants par uzstāšanos saņem žūrijas un skatītāju vērtējumu. Beidzoties visām atlasēm, 27.aprīlī tiks paziņoti kopskaitā 6 labākie maģistranti un doktoranti, kuri savā starpā sacentīsies finālā – 15.maijā, uzstājoties atkārtoti, atbildot uz žūrijas jautājumiem un sadalot savā starpā stipendiju fondu. Vairāk informācijas «ResearchSlam» mājas lapā: http://researchslam.lv/


8.aprīlis

Institūta darbinieks Roberts Kadiķis piedalās jauno zinātnieku konferencē “Developments in Optics and Communications” Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI). Konferencē tiek apzināti sasniegumi biofotonikas un lāzeru fizikas jomā, kā arī tiek prezentēts institūtā izstrādātais multispektrālo ādas attēlu reģistrēšanas algoritms.


29.marts – 02.aprīlis

EDI pētnieks Juris Siņica – Siņavskis apmeklē konferenci „Join Urban RemoteSensing Event (JURSE)” Lozannā, Šveicē, lai veidotu starptautiskus sadarbības kontaktus un kopīgus jaunus projektus, iesaistītos diskusijās par aktuālām zinātnes problēmām, popularizētu institūta zinātniskos sasniegumus.


26. martā

Institūta telpās noritēja iepazīšanās pasākums E-prasmju nedēļas ietvaros. Pasākuma laikā ap 30 vidusskolnieku iepazinās ar Pētnieka profesiju Elektronikas un Datorzinātnes jomās, aplūkoja laboratoriju telpas un muzeju, iepazinās ar institūta jaunākajiem sasniegumiem, kā arī iemēģināja roku praktiskajos darbos elektronikā un datorzinātnē.


25.marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) biedru kopsapulcē, kurā uzstājās ar prezentāciju par Elektronikas un datorzinātņu institūtu. Sapulces laikā tiek uzklausīta Ekonomikas ministres Danas Reiznieces-Ozolas uzruna par Ekonomikas ministrijas redzējumu un plānotajām aktivitātēm ražošanas uzņēmumu darbības atbalstam 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā; tiek uzklausīts arī ziņojums par LETERA darbību 2014. gadā; tiek ievēlēts jauns LETERA prezidents un jauna valde; tiek apstiprināts LETERA 2015. gada budžets; kā arī uzklausīta elektronikas un elektrotehnikas nozares izaugsmes stratēģijas prezentācija.


25.marts

EDI Zinātniskās padomes loceklis pētnieks Krišjānis Nesenbergs piedalās starptautiskajā praktiskajā konferencē par Baltija s jūras reģiona globālo konkurētspēju. Konferenci rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Universitāti Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā (Eiropas Mājā). Tās mērķis ir salīdzināt valstu viedās specializācijas stratēģijas un analizēt pozitīvos un bremzējošos faktorus pārrobežu zinātnes un inovāciju attīstībā, zinātnes institūciju, uzņēmumu, zinātnieku un uzņēmēju sadarbībā gan Baltijā, gan Baltijas un Skandināvijas valstu starpā.


25.-26. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Rihards Fuksis piedalās starptautiskajā pasākumā “H2020 Secure Societies Information Day” Briselē, Beļģijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek prezentēta projekta pieteikuma ideja par jaunu biometrijas parametru izmantošanu robežu šķērsošanā. Komandējuma mērķis ir atrast jaunus starptautiskus partnerus apvārsnis 2020 projekta pieteikuma izstrādei.


21.- 30. marts

Direktors – vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Atis Hermanis piedalās starptautiskajā konferencē „The 2nd IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems” – IEEE ISISS’2015 Havaju salās, ASV, kurā prezentē rakstu „Shape sensing based on acceleration and magnetic sensor system”, iesaistās diskusijās un veido jaunus starptautiskus sadarbības kontaktus.


19.marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols, LIKTA birojā, tikās ar Kanādas “Cloudnet” izveidotāju un speciālistu mākoņdatošanas jomā Neil McEvoy. Tikšanās laikā tika diskutēts par mākoņdatošanas drošības jautājumiem, esošajiem izaicinājumiem un nākotnes perspektīvām.


17.marts

Institūta direktors Modris Greitāns Valsts izglītības un attīstības aģentūrā paraksta vienošanos par Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projekta īstenošanu Institūtā laika posmā no 2015.gada 01.janvāra līdz 2015.gada 30.novembrim: Nr.2015/0003/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/007 “Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana”


16. – 20. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas darbinieks Roberts Kadiķis piedalās starptautiskā konferencē “GPU Technology Conference”, kas veltīta grafisko procesoru pielietojumam dažādās zinātnes jomās. Īpašs uzsvars šī gada konferencē tiek likts uz deep learning algoritmiem, kas ir pret skaitļošanas jaudām prasīgi mašīnmācīšanās algoritmi.


8.-10.marts

EDI vadošais pētnieks Leo Seļāvo piedalās sanāksmē „European Summit on Innovation for Active and healthy Ageing” Briselē, Beļģijā. Pasākuma laikā tiek apzinātas iespējas veikt pētniecību un piesaistīt finansējumu šajā jomā, kā arī aicināt potenciālus partnerus uz sadarbību pētniecības projektos.


9.marts

EDI LUMII norisinās projekta „IKSA-CENTRS” darba konference, kurā projekta partneriem, uzraudzības padomei, IZM, VIAA, mediju pārstāvjiem un lēmumu pieņēmējiem tiek sniegts pārskats par projektā sasniegto, kā arīsniegts ieskats VNPC darbības ieguvumos. EDI pārstāvis Krišjānis Nesenbergs uzstājas ar prezentāciju par EDI attīstību zinātnes infrastruktūras modernizācijas kontekstā un tiek demonstrēts arī video materiāls par Institūta infrastruktūru. Pasākuma programma šeit.


9-11. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā “The Co-Summit 2015: Smart Industry: impact of software innovation” Berlīnē, Vācijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai, kā arī satikti esošie partneri, lai pārspriestu topošo projekta pieteikumu nianses.


5.marts

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Artis Mednis piedalās Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē kā viens no Raita Šmita promocijas darba „Jauno mediju māksla. Saglabāšanas un reprezentācijas problemātika” recenzentiem (http://lma.lv/index.php?parent=4523).


03.marts

Direktors un Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās COST Action IC1106 “Integrating Biometrics and Forensics for the Digital Age” programmas vadības sēdē un konferencē „International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF 2015)” Gjovikā (Norvēģijā)


25.februāris

27. februārī un sestdien, 28. februārī izstādes “Skola 2015” ietvaros RTU absolventi un EDI darbinieki – pētnieki Atis Hermanis, Teodors Eglītis un Rinalds Ruskulis, kā arī zinātniskais asistents Ričards Cacurs RTU Stendā demonstrē izstādes apmeklētājiem stājas monitoringa sistēmas prototipu “SmartWear” (tas var novērst skoliozes risku, jo spēj iemācīt lietotājam noturēt muguru pareizā, ārsta definētā stāvoklī), kā arī plaukstas biometrisko sistēmu PALMs, kas spēj atpazīt cilvēku pēc tā plaukstas rievojuma un asinsvadiem.


23. februāris

Mūžībā aizgājis bijušais ilggadējais Institūta darbinieks
Dr. habil. sc. Comp. Vladimirs Pelipeiko (23.08.1931. – 22.02.2015.)
Izvadīšana notiks trešdien 25.februārī 14.00 Krematorijas Lielajā zālē.
Institūta kolektīvs izsaka dziļu līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem, piederīgajiem, draugiem…


13.-20. februāris

Notiek LU 73. konferences datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju sekcijas sēdes (http://www.df.lu.lv/zinas/t/31734/). Dalībniekiem tiek dota iespēja noklausīties vairāk nekā 20 referātus par dažādām teorētiskām un praktiskām datorzinātņu tēmām, t.sk. kvantu algoritmiem, Tīmekļa grafiskā dizaina pirmsākumiem Latvijā, IT drošības incidentu analīzi un augstas izšķirtspējas displeju sienas izveidi. Elektronikas un datorzinātņu institūts ir pārstāvēts ar diviem referātiem:
L. Seļāvo, I. Driķis, R. Balašs – “Lokalizācija iekštelpās ar digitāli vadāmām antenām”
A. Mednis, J. Judvaitis, R. Ruskuls – “Heterogēna bezvadu sakaru poligona izveide”


23. februāris

Šodien EDI viesojas Transporta un sakaru institūta delegācija rektora Igora Garusa vadībā, lai iepazītos ar institūtu un apspriestu turpmākās sadarbības iespējas.


13. februāris

Šodien 10:00 EDI “A” auditorijā notiks VPP projekta Nr.4 “GUDPILS” seminārs.

Dienas kārtībā:
1. “Mākslīgo neironu tīklu pielietošana Gudro pilsētu drošības uzlabošanai”, K.Sudars
2. “Mākslīgo neironu tīklu matemātiskie aspekti”, V.Plociņš


Aicināti visi interesenti.


12. -13. februāris

EDI direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās prezidentūras ietvaros rīkotajā konferencē “Viedās specializācijas stratēģija: jauna pieeja izglītības, pētniecības un industrijas partnerībai reģionos”, Rīgā, Latvijā. Konferencē pulcēsies starptautiski eksperti, politikas veidotāji, akadēmiķi, zinātnieki, kā arī uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Konferences fokusā ir Viedās specializācijas stratēģija jeb ilgtspējīga, uz zināšanām un inovācijām balstīta ekonomiskā izaugsme.

Vairāk info par konferenci Šeit: http://www.ris3riga2015.lv/about/


11.februāris

Latvijas Radio raidijumā Monopols Ingus Ulmanis intervēja EDI vadošo pētnieku Leo Seļāvo. Saruna vijās ap datoriem un to iespējām, emocijām, mūziku, bērnību, fantastiku un sapņiem.
Intervijas ieraksts pieejams šeit: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/latvijas-universitates-datorikas-fakultates-profesors-leo-selavo.a48183/

Foto: foto.lu.lv/Toms Grīnbergs


11. februāris

EDI pētnieki sadarbībā ar RTU 27. februārī, no plkst. 15 līdz 18 un sestdien, 28. februārī, no plkst. 10 līdz 12 izstādes “Skola 2015” apmeklētājus iepazīstinās ar stājas monitoringa sistēmas prototipu «SmartWear». Savukārt sestdien no plkst. 12 līdz 17 notiks plaukstas biometrisko parametru atpazīšanas sistēmas «PALMs» demonstrējumi.


10. februāris

Mūžībā aizgājis Ilggadējais Institūta darbinieks
Vadošais pētnieks Dr. habil. sc. Comp. Evalds Hermanis (19.10.1934. – 09.02.2015.)
Izvadīšana notiks Jaunjelgavā, no Luterāņu baznīcas kapličas sestdien 14.februārī 12:00
Institūts izsaka visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem…


02. – 05. februāris

EDI direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols apmeklē trešo projekta DEWI tikšanās pasākumu “DEWI F2F meeting” Madridē, Spānijā. Vairāk par projektu DEWI


22.janvāris

10:00 EDI “A” auditorijā notiks VPP projekta Nr.4 “GUDPILS” seminārs.

1. I.Mednieks. “Tālizpētes datu veidi un to izmantošana pilsētvides izpētē”.
2. J.Siņica-Siņavskis. “Divu dažādu sensoru datu ar dažādu izšķirtspēju kopīga izmantošana klasifikācijai.” Aicināti visi interesenti.

13:00 EDI A auditorijā viesosies uzņēmums UAB “Elintos matavimo sistemos” no Lietuvas.

Pārstāvji pastāstīs par Vision Research ātrdarbīgajām kamerām un veiks demonstrāciju. Iespējams varēs aplūkot arī high-speed termālo kameru. Visi interesenti, laipni gaidīti.


21.- 22. janvāris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā “ARTEMIS BrokerageEvent 2015” Amsterdamā, Nīderlandē. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai.


17. janvāris

LTV1 18:35 raidījumā “Ielas garumā” sižets par Dzērbenes ielu tostarp EDI. Vairāk par sižetu Ielas garumā


15. janvāris

SIRSNĪGI SVEICAM 75 gadu JUBILEJĀ
institūta ilgadejo darbiniekuStroboskopijas laboratorijas vadītāju vadošo pētnieku

KĀRLI KRŪMIŅU!


05. janvāris

No 2015. gada 01.janvāra Institūtā tiek uzsākta 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” otrās kārtas projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana” īstenošana.