AIMS

2023. gada 8. novembrī Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) vadošais pētnieks Dr. Kārlis Freivalds un programmēšanas inženiere Katrīna Viltrake piedalījās Horizon Europe KDT-JU “Mākslīgais intelekts ražošanā, kas veicina ilgtspējību un industriju 5.0”(AIMS5.0) projekta darba paketes WP5 sanāksmē Drahtenā, Nīderlandē.

Bija liels prieks satikt AIMS5.0 partnerus, kuri ievieš 5. darba paketi “AI izmantošanas gadījumi ražošanā” un pārrunāt, kā izmantot mākslīgo intelektu kā integrētu pieeju dažādām disciplīnām un jomām ražošanā.

Kārlis Freivalds, Katrīna Viltrake no EDI kopā ar Christos Chronis no Atēnu Harokopio universitātes prezentēja pielietojumu UC6 “Pārkonfigurējama AI balstīta automatizēta konveijera uzpilde ar robotizētu sistēmu”, kuras mērķis ir izstrādāt uz AI balstītu robotu sistēmu komponenšu uzlikšanai uz konveijera lentas pielietojumā kosmētikas produktu ražošanā. Šo lietošanas gadījumu vada EDI un HUA, un tas palielinās produktivitāti, efektivitāti un produktu kvalitāti. Uzlaboto robotu līniju izmantošana roku darba vietā nodrošinās ilgtspējīgu augstas caurlaidības 24/7 darbību, ko netraucē tādi cilvēka faktori kā slimības, nogurums vai uzmanības trūkums pēc ilgām darba stundām. Turklāt izmaksu ietaupījumus var pārdalīt un ieguldīt darbā, kas ir jēgpilnāks un rada augstāku biznesa un sociālo vērtību.

Vairāk informācijas par projektu:

http://aims50.eu/
https://www.edi.lv/projects/maksligais-intelekts-razosana-kas-veicina-ilgtspejibu-un-industriju-5-0-aims5-0/