Ir pagājis viens gads kopš SUSTRONICS projekta sākuma, un daudz ir paveikts, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta izpildi. No 4. līdz 5. jūnijā projekti partneri tiekas Oulu, lai apspriestu aktualitātes un gatavotos projekta izvērtējumam ar EK ekspertiem (review), kas notiks 25 – 26. jūnijā.

EDI ir iesaistīts Pilots#2.2 Valkājamas veselības monitoringa sistēmas (Wearable health monitoring), kurā institūta pētnieki izstrādā divu tehnoloģiju prototipus: standartizēts valkājamu sensoru starpsavienojumu audums un energoefektīva bioimpedances mērīšanas ierīce, izmantojot ilgtspējīgu materiālu elektrodus. Gada laikā ir mērķtiecīgi strādāts pie abu prototipu izstrādes.  Darbs tiks turpināts abus prototipus novērtējot un tālākos prototipos integrējot ilgtspējības principus, saglabājot pielietojumiem nepieciešamo veiktspēju.