Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – EDI) ar 2023. gada 2.janvāri ir uzsācis „Apvārsnis Eiropa” projektu “Atvērts viena soļa DBL risinājums” (turpmāk – openDBL), kur mērķis ir attīstīt unikālu un standartizētu openDBL platformu, kurā būtu pieejams arhitektūras, inženierijas, būvniecības un ekspluatācijas (AIBE) nozarei noderīgs saturs, kas ļautu optimizēt resursus. Lai risinātu pašreizējās AIBE nozares problēmas, openDBL konsorcijs apvieno partnerus no dažādām nozarēm, ļaujot veikt multidisciplinārus pētījumus un izstrādi. Lai sasniegtu projekta mērķi, projektā tiek plānots:
1) izveidot digitālu ēku žurnālu (DBL) ar noderīgu saturu un funkcijām;
2) nodrošināt, ka izstrādātais DBL ir vienkārši lietojams un ļauj samazināt laiku, kas pavadīts, lai augšupielādētu, meklētu un izmantotu informāciju un datus, tādā veidā iegūstot plašāku platformas ieviešanu;
3) nodrošināt pievilcīgus nosacījumus platformas izmantošanā, sniedzot vērtīgus piedāvājumus par pieņemamu cenu.
Gala lietotājam tiks piedāvāta openDBL platforma, kas ļaus:
– risināt digitalizācijas vajadzības;
– nodrošinās, lai informācija un dati atbilstu jaunākajām tendencēm un vajadzībām, kā arī atbalstītu ES aprites ekonomikai un zaļajai politikai;
– izmantot automātiskās klasifikācijas sistēmas un datu standartus;
– atvieglot ēkas ekspluatācijas un uzturēšanas darbības.
Lai to panāktu, tiks izveidota informācijas aprites rokasgrāmata un datu modeļi, kā arī tiks tālāk attīsta jau esoša openDBL konsorcija platforma. Šī platforma atbalstīs datu apmaiņu ar ārējām datu bāzēm un integrēs dažādas modernās tehnoloģijas (piem., mākslīgo intelektu, blokķēdes, lietu internetu un virtuālo realitāti).Mūsu mērķis ir padarīt openDBL par references platformu, kas ļaus monitorēt ēku patēriņu, pārskatīt un izsekot dažādus darījumus un oficiālos dokumentus, kā arī nodrošināt atvieglotu ēku uzturēšanu un vides aizsardzību.
EDI direktora vietnieks attīstības jautājumos un vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols uzsver: “Celtniecības nozare ir vien no vismazāk digitalizētajām nozarēm visā Eiropā. Ja Eiropa vēlās būt ne tikai konkurētspējīga šajā nozarē, bet, savarīgākais, arī videi draudzīga, mēģinot realizēt Eiropas Zaļā kursa ambīcijas, ir nepieciešams turpināt ieguldīt jaunu un invovatīvu risinājumu izstrādē, kas ļauj digitalizēt ēku būviniecību un pārvaldību. Tāpēc esam gandarīti, ka Eiropas Komisija ir izvēlējusies atbalstīt tieši šī projekta īstenošanu, jo uzskatu, ka šī projekta rezultātā taps daudz un dažādi komercializējami risinājumi, kuriem nākotnē būs liela ietekme uz nozari.”
EDI pētnieks Jānis Judvaitis piebilst: “Šī ir lieliska iespēja izmantot mūsu zināšanas, resursus un infrastruktūru lai piedalītos modernas Eiropas līmeņa datu platformas izveidē un sniegtu  pienesumu Eiropas un arī Latvijas tautsaimniecībā”.
Lai 36 mēnešu laikā sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, tā īstenošanā ir iesaistījušies
13 partneri no 8 valstīm (Itālija, Polija, Rumānija, Spānija, Igaunija, Vācija, Latvija, Grieķija) ar kopējo budžetu 5.5 miljoni eiro.
Projekta ietvaros EDI pētīs un izstrādās Lietu interneta platformu, kas apstrādājot lielu datu apjomu (enerģijas patēriņš, ārējā un iekšējā temperatūra, cilvēku skaits, u.c.) spēs saprast cilvēku uzvedību un tendences ēkā un sniegtu ieteikumus kā samazināt enerģijas patēriņu. Lai to panāktu, ir plānots izmantot EDI liela mēroga 100+ mezglu lietu interneta testa gultni. Lai nodrošinātu energoefektīvu un drošu datu ieguvi, minētā testa gultne tiks izmantota izvēlēto sensoru, komunikāciju risinājumus un protokolus, kā arī datu apstrādes moduļu ātrai integrēšanai.
Vairāk par OpenDBL projektu iespējams uzzināt, sazinoties ar Dr. Kasparu Ozolu un Jāni Judvaiti