Mg. sc. comp. Jānis Judvaitis

Ph.D Jānis Judvaitis

Pētnieks
[protected]

Jānis ir pētnieks Elektronikas un Datorzinātņu institūtā (EDI), kur viņš strādā kopš 2013. gada. Viņš ir iesaistīts dažādos starptautiskos projektos, kas saistīti ar bezvadu sensoru tīkliem, iegultajiem sistēmām, lietu interneta un perifēro mākslīgo intelektu. Kompetence informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmu projektēšanā, izstrādē, ieviešanā un testēšanā. Autors vairāk nekā 20 zinātniskiem rakstiem. Jānis aizstāvēja savu doktora disertāciju “Bezvadu sensoru tīklu testa vides iespējošana augstai TRL pētniecībai” 2023. gadā Latvijas Universitātē. Pētniecības intereses ietver kiberfizikālās sistēmas, Bezvadu sensoru tīklus, lietu internetu, periferiālo skaitļošanu un iegultās sistēmas.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas

Patenti