Dr. sc. ing. Kaspars Ozols

Direktora vietnieks attīstības jautājumos, vadošais pētnieks
+371 67558161
[protected]

Dr. Kaspars Ozols ir Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos, kā arī vadošais pētnieks. EDI strādā kopš 2011. gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti (Rīga, Latvija), kur 2017. gadā ieguvis zinātņu doktora grādu elektronikas studiju programmā. Ir bijis iesaistīts dažādos starptautiskos projektos, kas saistīti ar inovatīvu datu iegūšanas, pārraides un signālu apstrādes metožu izstrādi, kā arī unikālu ierīču izstrādi dažādiem lietojumiem transporta, veselības, ražošanas u.c. jomās, tostarp piedalījies 12 Eiropas līmeņa pētniecības projektu īstenošanā ARTEMIS, H2020, ECSEL, ERA-NET, EIT un COST programmās. Kompetence IKT sistēmu simulēšanā, modelēšanā, projektēšanā, izstrādē, ieviešanā, testēšanā un validācijā. 20+ zinātnisko rakstu autors. Pētniecībā īpaši interesējas par pašbraucošiem/autonomiem automobiļiem, kiber-fizikālām sistēmām, signālu apstrādi, bezvadu komunikāciju, bezvadu sensoru tīkliem, lietu internetu, iegultām sistēmām, zema enerģijas patēriņa risinājumiem, mākslīgo intelektu, robotiku, industrijas digitalizācijas risinājumiem u.c. Aktīvi iesaistās starptautisku projekta pieteikumu izstrādē gan kā partneris, gan kā koordinators. Ir uzrakstījis, iesniedzis un ieguvis finansējumu vairāk kā 20 dažādiem projektiem (lielākoties iepriekš minētajās starptautiskajās programmās).

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas