Dr. sc. ing. Kaspars Ozols

Direktora vietnieks attīstības jautājumos, vadošais pētnieks
+371 67558161
[protected]

Dr. Kaspars Ozols ir Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos, kā arī vadošais pētnieks. EDI strādā kopš 2011. gada. Kopš 2023. gada ir INSIDE industriālās asociācijas zinātniskās padomes loceklis. EDI ietvaros Dr. Ozols vada arī dažādas komisijas, piem., intelektuālā īpašuma vērtības noteikšanas; izsoles; ētikas; dzimumu līdztiesības komisijas, u.c. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti (Rīga, Latvija), kur 2017. gadā ieguvis zinātņu doktora grādu elektronikas studiju programmā. Ir bijis iesaistīts dažādos starptautiskos projektos, kas saistīti ar inovatīvu datu iegūšanas, pārraides un signālu apstrādes metožu izstrādi, kā arī unikālu ierīču izstrādi dažādiem lietojumiem transporta, veselības, ražošanas u.c. jomās, tostarp piedalījies 15+ Eiropas līmeņa pētniecības projektu īstenošanā Horizon Europe, Horizon 2020, Chips-JU, KDT-JU, ECSEL-JU, ARTEMIS-JU, ERA-NET, EIT un COST programmās. Vairāk kā 7 gadus strādājis arī kā projekta pieteikumu izvērtēšanas eksperts, kā arī priekšsēdētājs (vice-chair), kas uzrauga ekspertu darbu, priekš Eiropas Komisijas un dažādu valstu zinātniskajām padomēm. Kompetence IKT sistēmu simulēšanā, modelēšanā, projektēšanā, izstrādē, ieviešanā, testēšanā un validācijā. 35+ zinātnisko rakstu autors. Pētniecībā īpaši interesējas par pašbraucošiem/autonomiem automobiļiem, kiber-fizikālām sistēmām, signālu apstrādi, bezvadu komunikāciju, bezvadu sensoru tīkliem, lietu internetu, iegultām sistēmām, zema enerģijas patēriņa risinājumiem, mākslīgo intelektu, robotiku, industrijas digitalizācijas risinājumiem u.c. Aktīvi iesaistās starptautisku projekta pieteikumu izstrādē gan kā partneris, gan kā koordinators. Ir uzrakstījis, iesniedzis un ieguvis finansējumu vairāk kā 20 dažādiem projektiem (lielākoties iepriekš minētajās starptautiskajās programmās), pienesot EDI vairāk kā 10mEUR finansējumu zinātnei. “International workshop on Embedded Digital Intelligence (IWoEDI’2023)” konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs. Dr. Ozols ir arī tehnoloģiju pārneses eksperts un ir aktīvi iesaistījies un palīdzējis komercializēt 5+ zinātņu ietilpīgas tehnoloģijas. Viņš ir arī 10+ inženiera, bakalaura un maģistra darbu, kā arī 3 promocijas darbu vadītājs. Mentors 10+ jaunuzņēmumiem. 1. vieta ResearchSlam konkursā. Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) balvas saņēmējs par vienu no nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē 2018. gadā.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas