MTTW’23

Seminārs par mikroviļņu teoriju un tehnoloģijām bezvadu komunikācijā (MTTW’23) ir vēl viens turpinājums senajām komunikāciju semināru un konferenču rīkošanas tradīcijām Rīgas Tehniskajā universitātē. Šogad tas notika no 4. līdz 6. oktobrim, un tas tradicionāli ir kļuvis par auglīgu augsni daudziem zinātniskiem, akadēmiskiem un rūpnieciskiem projektiem, kas tiek attīstīti semināra jomās.

Semināra MTTW’23 laikā EDI pētnieks Didzis Lapsa prezentēja rakstu “Wireless Induction Charging Station for Industrial Applications” (“Bezvadu indukcijas uzlādes stacija rūpnieciskiem lietojumiem”), kas tika izstrādāts “Inteliģenta kustību kontroles platforma viedām mehatroniskām sistēmām” (I-MECH) projekta ietvaros. Raksta galvenais fokuss ir vērsts uz bezvadu uzlādes bāzes stacijas izveidi, kas spētu uzlādēt patērētāju (sensora mezglu) pat 10 cm attālumā, nodrošinot pietiekamu uzlādes jaudu.

Didzis Lapsa
EDI pētnieks Didzis Lapsa prezentē rakstu “Wireless Induction Charging Station for Industrial Applications”.

Tāpat šajā seminārā EDI zinātniskais asistents Edgars Lielāmurs prezentēja plakātu “Object Detection on Automotive Time-of-Flight Data with Deep Spiking Neural Networks” (“Objektu atklāšana transportlīdzekļu datu kopu izplatīšanās laika signālos ar dziļiem pulsējošiem neironu tīkliem”). Rezultāti tika izstrādāti ar projekta Automašīnu inteliģence savienotai un koplietojamai mobilitātei” (AI4CSM) līdzekļiem. Projekta ietvaros EDI izstrādā 360 grādu telpiskās uztveres sistēmu, kas balstīta uz dziļuma sensoriem un pēta uz mākslīgo intelektu balstītus uztveres algoritmus dažādu objektu klasifikācijai ap transportlīdzekli.