Ieguldījums Tavā nākotnē

Projekta līguma numurs: Nr. 1.1.1.5/20/A/002

Projekta partneri:  

 • Rīgas Stradiņa Universitāte
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Daugavpils Universitāte
 • Vidzemes augstskola
 • Latvijas Organiskas sintēzes institūts
 • Liepājas Universitāte
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
 • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
 • Elektronikas un datorzinātņu institūts
 • Ventspils Augstskola

Projekta galvenais mērķis ir veicināt plašākas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētību par zinātni, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar zinātnieka profesiju; parādīt tādu zinātņu ietekmi kā dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ikdienas cilvēka dzīvē; tuvināt pētniekus Latvijas sabiedrībai un celt interesi par pētniecību.

Projekta kopējais finansējums EUR 130 575.00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci eiro), tai skaitā ERAF finansējums EUR 110 988.75 (viens simts desmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 75 centi) un valsts budžeta finansējums EUR 19 586.25 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši eiro un 25 centi).

Šī gada sauklis: “Zinātnes daudzveidība nākotnei” stāstot, ka zinātniskie pētījumi ir vērsti labākai nākotnei un rādot zinātnes jomu daudzveidību no sociālajām, humanitārajām, medicīnas, fizikas, ķīmija, bioloģija līdz pat sociālajām zinātnēm.

Projekts atbalstīs pētnieku sabiedrības atpazīstamību, arī Apvārsnis 2020 projektu, sevišķi, Marijas Skłodowskas – Kirī aktivitāšu atpazīstamību un zinātni kopumā.

Video ieraksts:

Zinātnieku nakts pasākums norisinājās tiešsaistes platformā. Zemāk redzams video ieraksts no EDI tiešsaistes straumes pasākuma laikā.

 

Saistītās ziņas