Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros īstenojamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētā pētniecības projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/282 „Energoefektīva veselības stāvokļa un uzvedības novērošana ar valkājamām ierīcēm un Lietu Internetu” (turpmāk – „FEATURE”).

Līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ( VIAA ) NR. 9.-14.5/86

Projekta atbildīgais izpildītājs un pētnieks: Atis Elsts

Pētījuma mērķis: veidot efektīvus veselības stāvokļa un uzvedības novērošanas risinājumus, izmantojot valkājamās ierīces un Lietu Interneta mezglus. Projekts specifiski pievērsīsies  dažādiem energoefektivitātes palielināšanas aspektiem cilvēku ikdienas dzīves aktivitāšu atpazīšanas lietojumos.

Projekta izpildes termiņš: 2018.gada 1.decembris – 2021.gada 30.novembris

Projekta kopējais finansējums: 133 805,88 EUR, no kuriem ERAF finansējums  113 734,99 EUR, valsts budžeta finansējums  13 380,58 EUR un zinātniskās institūcijas bāzes finansējums 6 690,31 EUR.


15.-17. novembris, 2021. Atis Elsts piedalās nozares vadošajā konferencē SenSys’21 un prezentē sava pēcdoktorantūras pētījuma rezultātus.

1. jūnijs – 30. septembris, 2021. Tiek veikta virtuālās mobilitātes vizīte Dānijas Tehniskajā universitātē (DTU), kurā tiek izstrādāts raksts TSCH Evaluation under Heterogeneous Mobile Scenarios (https://doi.org/10.3390/iot2040033)

30. aprīlis, 2021. Atis Elsts prezentē projekta rezultātus Eiropas Zinātnieku naktī.

12. aprīlis – 31. maijs, 2021. Atis Elsts veic virtuālās mobilitātes vizīti uz Bristoles Universitāti (Apvienotā Karaliste).

17.-19. februāris, 2021. Atis Elsts piedalās konferencē International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN 2021).

8. decembris – 10. decembris, 2020. Atis Elsts piedalās konferencē Medical Wearables 2020.

1. oktobris, 2020. Atis Elsts sniedz prezentāciju “Reliable and energy-efficient wireless communication for the Internet of Things using the TSCH protocol” seminārā “IEEE Workshop on Microwave Theory and Techniques in Wireless Communications.

23. jūlijs, 2020. Raksts “Energy-efficient activity recognition framework using wearable accelerometers” pieejams Elsevier žurnāla Journal of Network and Computer Applications tiešsaistes versijā https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102770

13. marts, 2020.  Raksts “From Bits of Data to Bits of Knowledge:An On-Board Classification Framework for Wearable Sensing Systems” pieņemts publicēšanai žurnālā MDPI Sensors.

6. marts, 2020. Raksts “An Empirical Survey of Autonomous Scheduling Methods for TSCH” pieņemts publicēšanai žurnālā IEEE Access.

17. februāris, 2020. Konferences EWSN darbseminārā OBSN tiek prezentēta ar projekta atbalstu tapusī publikācija “Wearable Devices for Digital Health: The SPHERE Wearable 3”. Programma: https://ubicomp.eti.uni-siegen.de/workshop/obsn2020/

16. oktobris, 2019. Publicēšanai žurnāla “ACM Transactions on Internet of Things” pirmajā numurā pieņemts ar pēcdoktorantūras projekta atbalstu tapušais raksts “TSCH Networks for Health IoT: Design, Evaluation and Trials in the Wild”, raksta autori A. Elsts, X. Fafoutis, G. Oikonomou, R. Piechocki and I. Craddock.

18. – 31. augusts, 2019. Atis Elsts atrodas komandējumā uz Bristoli (Apvienotā Karaliste), lai veiktu stažēšanos Bristoles Universitātē un kopīgi ar Bristoles Universitātes Digitālās veselības inženierijas grupu veikti eksperimenti energoefektīvu valkājamo sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā un tīkla komunikācijā.

28. – 29. maijs
, 2019. Atis Elsts atrodas komandējumā uz  Cīrihi (Šveice), lai apmeklētu kompāniju Miromico AG un iepazīstinātu to ar projekta FEATURE pētījumiem par mobilām ierīcēm IEEE 802.15.4 TSCH tīklos, kā arī pārrunātu nākotnes sadarbības iespējas.

2.maijs, 2019, Kanālā LTV plkst 19:30 raidījumā “Izziņas impulss” Atis Elsts stāsta par savu pēcdoktorantūras pētījumu projektu “Energoefektīva veselības stāvokļa un uzvedības novērošana ar valkājamām ierīcēm un lietu internetu”. https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/tehnologijas-un-zinatne/programmetajs-atis-elsts-pilnveido-valkajamas-ierices-cilveku-veselibas-uzlabosanai.a318540/

23. – 28. februāris, 2019, Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas programmēšanas inženieris Atis Elsts atrodas komandējumā uz Ķīnu, Tsinghua universitāti Pekinā, lai piedalītos konferencē International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN 2019) un prezentētu rakstu “Instant: A TSCH Schedule for Data Collection from Mobile Nodes”.

14. februāris, 2019, 10:00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā, A auditorijā notiek seminārs, kurā Atis Elsts stāsta par savu pieredzi mobilitātes vizītē Bristoles Universitātē.

31. janvāris, 2019, 11:00 Bristoles Universitātē notiek Digital Health Engineering grupas seminārs, kurā Atis Elsts uzstājas ar prezentāciju “The New Generation SPHERE Wearable: Overview and Research Perspectives”.

9. decembris, 2018 – 9. februāris, 2019. Atis Elsts veic mobilitātes vizīti Bristoles Universitātē. Notiek pieredzes papildināšana un kopīgs darbs pie projekta mērķu sasniegšanai nepieciešamās aparatūras un programmatūras, kā arī publikācijas “Accuracy-Energy Trade-Off in Feature Selection for Activity Recognition using Wearable Accelerometers” izstrāde.

SPHERE Wearable 3 valkājamā ierīce (projektēta Bristoles universitāte), kādas tiek izmantotas FEATURE projektā.

 

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. comp Atis Elsts
    Dr. sc. comp Atis Elsts

    Vadošais pētnieks

    +37167558160
    [protected]