Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 programma “Pētniecība un Stipendijas” projekts

“Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs”

(„Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities” – HIPPAC)

Projekta Nr. NFI/R/2014/070

Mērķis: ir demonstrēt inovatīvu pieeju ar izglītības un veselības faktoriem saistītām fiziskām aktivitātēm bērniem ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem iekļaujošā vidē. Projekta gaitā tiks izveidots un ieviests starpdisciplinārs novērtēšanas modelis, pamatojoties uz Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (PVO, 2001). Projekts veicinās starpdisciplināru sadarbību starp pētniekiem Latvijā un Norvēģijā izglītības un veselības aprūpes jomās.

Īstenošanas periods: Jūnijs 2015 – Marts 2017

Finansējums: 291404.00 EUR

Norvēģijas granti: 240408.00

Valsts līdzfinansējums: 29141.00

Pašu finansējums: 21855.00

Projekta vadītājs/koordinators: Aija Kļaviņa (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija) E-pasts: aija.klavina@lspa.lv

Partneri:

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (Vadošais partneris)
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Norwegian School of Sport Science
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija(RPIVA)

Vairāk par HIPPAC

Saites uz  Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta mājas lapām: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org.

Vairāk par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 programmu “Pētniecība un Stipendijas” Valsts izglītības attīstības mājas lapā www.viaa.gov.lv.
Aktualitātes:
30.oktobrī  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) norisinājās projekta „Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities” (Nr. NFI/R/2014/070) – HIPPAC Latvijas partneru (LSPA, EDI un RPIVA) darba sanāksme par pirmajiem pētniecības gaitā iegūtajiem rezultātiem un tālāko projekta virzību. Projektu līdzfinansē  Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas”.
12.augusts LSPA prof. Aija Kļaviņa un  EDI pētnieks Leo Seļāvo piedalījās darba sanāksmē Norvēģijas sporta zinātnes augstskolā projekta HIPPAC ietvaros. Darba gaitā notika tikšanās ar sporta izglītības departamenta vadītāju Gunn Engelsrud, asociēto profesoru un pētnieku Øyvind Førland Standal, finanšu nodaļas pārstāvi Kaju Stene un starptautiskā ofisa pārstāvi Mette Oftebro.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Pētnieks

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Mg. sc. comp. Rihards Balašs

  Pētnieks

  +371 67558154
  [protected]