Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

Pētnieks
+371 67558268, Mob. +371 29512306

Krišjanis Nesenbergs ir EDI Zinātniskās Padomes biedrs, kā arī atbild par Kiberfizikālo sistēmu laboratoriju. Viņš ir doktora grāda kandidāts datorzinātnē un šobrīd beidz darbu pie savas disertācijas viedo apģērbu jomā. Viņa pētniecības intereses ietver cilvēku-iekārtu mijiedarbību, kiberfizikālās sistēmas, drošību un privātumu, mākslīgo intelektu un informācijas nodošanu, mašīnmācīšanos, attēlu apstrādi, valkājamo skaitļošanu, sensoru tīklus un viedo medicīnu. Viņa pieredze darbā industrijā ir ļāvusi veiksmīgi vadīt pētniecības grupu un projektu darbu, kā arī veiksmīgi piesaistīt pētniecības finansējumu projektu konkursos. Viņam ir vairāk kā 20 zinātnisku publikāciju. Ārpus pētnieciskā darba viņš pasniedz kursus Latvijas Universitātē, kā arī regulāri vada studentu bakalaura darbus. Viņam īpaši svarīgs ir darbs pie pētījumu rezultātu izplatīšanas un sabiedrības informēšanas par pētniecības darbu.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas

Patenti