Projekta numurs: KAVA 21141
Projekta vadītājs un izpildītāji: Kaspars Ozols (vadītājs), Krišjānis Nesenbergs, Ģirts Smelteris, Kaspars Sudars, Vitālijs Feščenko, Anatolijs Zencovs, Kristaps Pastars

Projekta mērķi un uzdevumi

Lai biznesa ideja kļūtu par nobriedušu risinājumu, tai ir jāiziet vairāki attīstības posmi, un katram no tiem ir dažādi atbalsta mehānismi. Jaunās inovāciju ekosistēmās šis atbalsts bieži tiek sadalīts nevienlīdzīgi, prioritāti dodot uzņēmumiem ar salīdzinoši ātru ieguldījumu atdevi, bet neņemot vērā nepieciešamību pēc augstas kvalitātes pirms sēklas (pre-seed) atbalsta. Projekta D&D mērķis ir aizpildīt šo plaisu, koncentrējoties uz jaunizveidotiem uzņēmumiem ar augstu mobilitātes ideju potenciālu, un palīdzēt tiem realizēt idejas prototipos, kas izvietoti un notestēti reālā pilsētvidē. Projekts ietver mobilitātes inovāciju konkursu, kam seko inkubācijas programma, kuras laikā 6 dalībnieki izveidos strādājošus prototipus un izvietos tos reālos pilsētas apstākļos Rīgā, Latvijā. Programmas laikā dalībnieki strādās kopā ar mentoriem, saņems prototipu izstrādes atbalstu un viņiem būs iespēja sazināties ar vietējiem investoriem, kā arī iepazīties ar EIT pilsētu mobilitātes biznesa izveides aktivitātēm, lai turpinātu risinājumu izstrādi.

EDI veicamie uzdevumi projektā

Šī projekta ietvaros, EDI konsultē uzņēmumus prototipu izstrādē un to izvietošanā pilsētvidē, kā arī nodrošina prototipu izstrādei un testēšanai nepieciešamo infrastruktūru.

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. ing. Kaspars Ozols

    Direktora vietnieks attīstības jautājumos, vadošais pētnieks

    +371 67558161
    [protected]