SIA „LEO PĒTĪJUMU CENTRS” projekts

„Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”

(projekta Nr. KC/2.1.2.2.1/10/01/005, līguma Nr. L-KC-11-0006)


LEO Pētījumu centrs ir juridiska persona, kas apvieno zinātniskos partnerus un komersantus, tostarp Elektronikas un datorzinātņu institūtu. LEO PĒTĪJUMU CENTRA darbība saistīta ar rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanu.  2011. gada 11. aprīlī tika noslēgts līgums  Nr. L-KC-11-0006 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “Latvijas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta ietvaros tiek veikti vairāki pētniecības apakšprojekti.Aktivitātes mērķis ir ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā. EDI piedalās divu apakšprojektu īstenošanā.

Īstenošana noslēgusies:

Pētniecības Projekts Nr.1.25. (Pētījums par silīcija kristālu audzēšanas tehnoloģiskā procesa matemātiskā modeļa izveidi izmantojot attēlu apstrādes metodes)” – SiKA Līguma Nr. L-KC-11-0006

„Pētījuma Nr.1.10. „Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas tehnoloģiju pētījumi” ar saimniecisko darbību saistīto deleģētās rūpnieciskā pētījuma daļas „DICOM standarta attēlu datu transformācijas 3D telpisko attēlu displejam” īstenošana” – 3 DAtA Līguma Nr. L-KC-11-0006

Pētījums Nr. 1.18. “Pētījums par jaunu elektroniskās skaņas apstrādes ierīces uzbūvi profesionālai aktīvai akustiskai sistēmai ar ruporu tipa skaņas izstarotāju, pielietojot daudzjoslu augstas precizitātes ciparu FIR filtrus un D-klases pastiprinātājus”