Mākslīgā intelekta lietojums multi-statiska ultraplatjoslas impulsa radara signālu analīzē materiālu un struktūras nesagraujošai noteikšanai (MIRSA)

Projekts Nr. lzp-2020/2-0270

 

Projekta mērķis: attīstīt multistatiska (MS) ultraplatjoslas impulsu (UWB-IR) radara signālu apstrādes zinātnisko pamatu, iesaistot dziļās mašīnmācīšanās pieeju. Iegūtās zinātības potenciālais pielietojums ir materiālu un struktūru nesagraujoša noteikšana, kas var tikt izmantota pārstrādājamo materiālu (plastmasa, stikls, kartons u.c.) automātiskā šķirošanā, vizuāli neredzamu defektu konstatēšanā un struktūru integritātes kontrolē. Projektā tiks uzlabots MS-UWB-IR radara signālu izplatīšanās modelis, kas apraksta impulsu atstarošanos un pārraidi slāņainā vidē ar atšķirīgām elektromagnētiskām īpašībām un nodrošina korektu sintētisku treniņdatu ģenerēšanu. Papildus, projekta jauninājumi ir atstaroto un caurejošo impulsu kopēja vairākdimensiju reprezentācija (laika-frekvenču, laika-mēroga), signālu dekompozīcija ar mērķi tos efektīvāk analizēt ar mākslīgiem neironi tīkliem (MNT), kā arī plaša MNT arhitektūru piemērotības izpēte un to modificēšana, ar mērķi nodrošināt dažādu materiāli un objektu struktūru atpazīšanu. Eksperimentāliem pētījumiem tiks pilnveidots Institūtā radītais mono-statiskais UWB-IR radars multi-statiskiem mērījumiem, lai validētu projekta kopējo koncepciju.

 

Iesaistītie zinātnieki

  B.S. Dans Laksis

  Zinātniskais asistents

  +371 675 582 74
  [protected]
  B. S. Eduards Lobanovs

  Zinātniskais asistents

  371 67558197
  [protected]
  Mg. sc. ing. Romāns Maļiks

  Pētnieks

  +371 67558172
  [protected]
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns

  EDI direktors, vadošais pētnieks

  +371 67554500
  [protected]
  Mg. sc. Comp. Gatis Gaigals

  Pētnieks

  +371 67558115
  [protected]