Mg. sc. ing. Eduards Lobanovs

Mg. sc. ing. Eduards Lobanovs

Zinātniskais asistents
371 67558197
[protected]

Eduards Lobanovs strādā Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI) kopš 2016. gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti (Rīga, Latvija), kur 2016. gadā ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu elektronikā un šobrīd turpina studijas maģistrantūrā. Strādājot EDI, ir guvis pieredzi ultra-platjoslas impulsu radaru izstrādē, kur veicis dažādu radara funkcionālo bloku elektronisko shēmu projektēšanu, ar nelielu uzsvaru uz dažādu raidītāju izstrādi. Papildus nodarbojas ar ultra-platjoslas impulsu radaru pielietošanas pētījumiem. Interesējošās tēmas ir elektronikas shēmu projektēšana un izstrāde, dažādu radaru sistēmu pielietojumi un signālapstrāde.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas