Multi – modeļu izstrādes tehnoloģija .NET pielietojumu projektiem (MEDUS)

Projekta iesniedzējs: SIA “SWH SETS”

Sadarbības partneris: Elektronikas un datorzinātņu institūts

Projekta numurs: 2013/0031/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/010

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.sc.comp. Ilze Dzelme-Bērziņa

Sadarbības partnera daļas zinātniskais vadītājs: Dr.sc.comp. Ints Mednieks

Projekta mērķis ir izveidot programmatūras izstrādes tehnoloģiju, kas ļautu paaugstināt programmatūras izstrādes pielāgojamību un produktivitāti.

Projekts ir SIA „SWH SETS” un Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) sadarbības projekts, kas tiek realizēts datorzinātņu nozarē. Tā ietvaros plānots veikt:

•           modeļu ietvara izstrādi;

•           projekta modelēšanas izstrādi;

•           paraugprojekta realizāciju tālizpētes datu apstrādes jomā.

Sadarbības partneris (EDI) nepieciešams paraugprojekta realizācijai, kas plānota specializētā datorzinātnes jomā- tālizpētes datu (attēlu, LiDAR datu, SAR datu) apstrāde. EDI izpētīs dažādu tālizpētes datu veidus, formātus un priekšapstrādes metodes to kopīgai izmantošanai un definēs ar to saistītus paraugprojekta uzdevumus, kā arī piedalīsies prasību specifikācijas izstrādē un realizētās programmatūras pārbaudē. EDI  publicēs savu pētījumu rezultātus zinātniskos izdevumos.

Projekta īstenošanas vieta – – SIA “SWH SETS”, Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta īstenošanas ilgums 18 mēneši no 01.01.2014. līdz 30.06.2015.

Projektā plānotās izmaksas ir 480313 EUR, tajā skaitā 304359 EUR no ERAF līdzekļiem.

Aktualitātes

14.05.2015. Notikusi projekta MEDUS piektā EDI uzraudzības padomes sēde, ko vadīja padomes priekšsēdētāja Ieva Tentere.

02.04.2015. Projekta ietvaros sagatavotais zinātniskais raksts “Classification of Multisensor Images With Different Spatial Resolution” pieņemts publicēšanai žurnālā “Electronics and Electrical Engineering” (Elektronika ir Elektrotechnika).

19.01.2015. Notikusi projekta MEDUS ceturtā EDI uzraudzības padomes sēde, ko vadīja padomes priekšsēdētāja Ieva Tentere.

15.01.2015. Sadarbības partnerim SWH SETS iesniegti projekta otrā progresa pārskata dokumenti.

5.12.2014. Sadarbības partnerim SWH SETS iesniegts starppārskats “Tālizpētes datu veidu un formātu izpēte”.

1.10.2014. Notikusi projekta MEDUS treša EDI uzraudzības padomes sēde, ko vadīja padomes priekšsēdētāja Ieva Tentere.

25.07.2014. Sadarbības partnerim SWH SETS iesniegti projekta pirmā progresa pārskata dokumenti.

19.06.2014. Notikusi projekta MEDUS otrā EDI uzraudzības padomes sēde, ko vadīja padomes priekšsēdētāja Ieva Tentere. Komisija tika informēta par projekta izpildes progresu EDI. Tikai identificēti aktuālie plānoto rezultātu sasniegšanas riski un pieņemti lēmumi risku ietekmes minimizēšanai.

14.03.2014. Notikusi projekta MEDUS pirmā EDI uzraudzības padomes sēde, ko vadīja padomes priekšsēdētāja Ieva Tentere. Izvērtēta projekta īstenošanas gaita un aktuālie riski, dotas rekomendācijas risku mazināšanai.

Iesaistītie zinātnieki

  Dr.sc.comp. Juris Siņica-Siņavskis

  Pētnieks

  +371 67558192
  [protected]
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks

  Vadošais pētnieks

  +371 67558112
  [protected]