“Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide (RONIN)”

Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts Nr. 18-00-A01612-000024

Projekta EDI zinātniskais vadītājs: Dr.sc.comp. Kaspars Sudars

Projekta mērķis:

Projekta ietvaros plānots izstrādāt nezāļu ierobežošanas iekārtu, kas spēj, pielietojot mākslīgā intelekta risinājumus, autonomi pārvietoties pa lauku, identificēt nezāles un atšķirt tās no kultūrauga, kā arī izmantojot augstas enerģijas lāzera vai precīzi pozicionēta mehāniskā agregāta palīdzību, iznīcināt nezāli vai būtiski traucēt tās turpmāko augšanu.

Projektu realizē Elektronikas un datorzinātņu institūts sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Ilgums: 24 mēneši

Projekta izpildes termiņš: 01.01.2019-31.12.2020

Kopējās izmaksas: 472 500 EUR

Iesaistītie zinātnieki

  Mg.sc.ing. Ivars Namatēvs
  Mg.sc.ing. Ivars Namatēvs

  Pētnieks

  +371 67558-129
  [protected]
  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars
  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars

  Vadošais pētnieks

  [protected]
  Mg. sc. comp. Uldis Grunde
  Mg. sc. comp. Uldis Grunde

  Pētnieks

  +371 67558130
  [protected]