GA Nr. VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001

Projekta mērķi un uzdevumi

Izcili Latvijas pētniecības institūti un universitātes veido koprades pētniecības ekosistēmu, lai komercializētu zinātnes rezultātus fotonikas, viedo materiālu, mikrofluīdikas, robotikas, lietu interneta un ar to saistīto tehnoloģiju jomā, tā stiprinot inovāciju un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas kapacitāti.

Projektā «Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma» (Nr. VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001) Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (CFI), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Universitāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija apvienojas klasterī, lai, izmantojot partneru kompetences un zinātniskās iestrādnes, īstenotu starpnozaru pētījumus, kas varētu kļūt par pamatu gan starptautiski konkurētspējīgu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu, gan jaunu tautsaimniecības nozaru attīstībai Latvijā.

Partneru sadarbībā plānots attīstīt uz optiskās šķiedras bāzes veidotas tehnoloģijas plašam lietojumam piesārņojuma, saslimšanu, konstrukciju noturības monitorēšanā, apvienojot kompetences fizikā, mikrotehnoloģijās, bioloģijā un medicīnā, – orgānu modeļu tehnoloģijas zāļu vielu testēšanai. Zinātnieki arī attīstīs komercializējamus materiālus, kas ļaus samazināt cilvēces ietekmi uz vidi, veidojot risinājumus biopolimēru, kriogēno materiālu, asfalta, ūdeņraža ražošanai un CO2 pārstrādei, kā arī ķermeņa kustības un siltumu pārvēršanai elektrībā. Savukārt robotikas jomā plānots attīstīt jaunievedumus industriāliem risinājumiem un pilnveidot lietu interneta efektivitāti un drošību.

EDI veicamie uzdevumi projektā

4. darba paka “ROBOTICS/IoT” (RoLISe), par kuru ir atbildīgs EDI, ir veltīta trim tehnoloģiju grupām, kas ir identificētas, ņemot vērā to augsto pievienoto vērtību rūpniecības vajadzībām: robotika, lietu internets (IoT) un viedās sensoru sistēmas, kuru mērķis ir risināt nozares radītās problēmas. Robotikā ir divas pētniecības apakšnozares, kurās nepieciešami jauni risinājumi, lai nodrošinātu efektīvāku robotu izmantošanu – veidot sistēmas gudrākas un uztverošākas attiecībā uz apkārtējo vidi un padarīt sistēmu vadību gan vienkāršāku, gan efektīvāku . Arī IoT gadījumā mūsu mērķis ir risināt divas atšķirīgas problēmas, kas neļauj nozarei gūt lielāku labumu no šīs tehnoloģijas: nav vienotas integrācijas un izmantošanas rīku kopuma liela mēroga viedajām sistēmām vairākos dažādos (IoT, Edge, Cloud) līmeņos, un esošie protokoli nav pieteikami, lai nodrošinātu patiesi liela mēroga bezvadu tīklus ar mazu jaudu, kas nepieciešami šīm lietojumprogrammām. Sensoru sistēmas, kas ir cilvēkam draudzīgas un vienlaikus pietiekami sarežģītas, lai nodrošinātu efektīvu daudzpakāpju atgriezenisko saiti un kritisko procesu vadību, bet vienlaikus ir drošas, energoefektīvas un ar zemu latentumu, joprojām nav pieejamas un ir nepieciešami vairāki tehnoloģiski sasniegumi, lai nodrošinātu šādus pakalpojumus nozarei.

Projekts tiek īstenots Ekonomikas ministrijas izveidotā valsts pētījumu programmā «Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma». Tās mērķis ir veicināt zinātnisko pētniecību, sadarbību starp zinātniskajiem institūtiem, universitātēm un industriju, sekmēt un atbalstīt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvu un komercializējumu produktu un tehnoloģiju attīstību atbilstoši industrijas vajadzībām.

Iesaistītie zinātnieki

  Andris Lapiņš
  Andris Lapiņš

  Zinātniskais asistents

  [protected]
  Bc. Vladislavs Medvedevs
  Bc. Vladislavs Medvedevs

  Zinātniskais asistents

  [protected]
  B. Sc. ing. Oskars Vismanis
  B. Sc. ing. Oskars Vismanis

  Zinātniskais asistents

  +371 67558271
  [protected]
  M.sc. Beāte Banga
  M.sc. Beāte Banga

  Zinātniskā asistente

  +371 67558280
  [protected]
  Mg. sc. comp. Pēteris Račinskis
  Mg. sc. comp. Pēteris Račinskis

  Pētnieks

  67558271
  [protected]

Saistītās ziņas