Bc. Vladislavs Medvedevs

Bc. Vladislavs Medvedevs

Zinātniskais asistents
[protected]

Vladislavs Medvedevs ir Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) zinātniskais asistents.
EDI strādā kopš 2021. gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), kur 2020. gadā ieguva inženierzinātņu akadēmisko bakalaura grādu elektrozinātnē.
Šobrīd turpina studijas RTU maģistrantūras programmā “Viedas Elektronīskas Sistēmas”.
Galvenās kompetences un pētniecības intereses tādās jomās kā:

  • elektronikas izstrāde,
  • programvadamais radio(SDR),
  • bezvadu sensoru tīkli,
  • kiberfizikālās sistēmas.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas