Z-uztveres tehnoloģija redzei un identifikācijai, galvenie lietojumi.

Periods: 01.05.2019-31.10.2022

Kopējais budžets: ~98M Eiro

Koordinators: Laurent Dugoujon, STMicrolectronics

Partneru skaits: 25

Iesaistītās valstis (9): Francija, Zviedrija, Grieķija, Spānija, Lielbritānija, Vācija, Luksemburga, Latvija, Ungārija

Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvas 3D attēlveidošanas tehnoloģijas optisko sensoru un lāzer-avotu jomā, kā arī demonstrēt to darbību vairākos lietojumus, tostarp automobiļu rūpniecībā, drošībā, viedajās ēkas, mobilajā robotikā viedajās pilsētās un industrija 4.0.

VIZTA ietvaros, EDI, kopā ar partneriem no Grieķijas (ISD) un Spānijas (BCB Informatica y Control), strādā pie vairāku-kameru (t.s. vizuālā spektra un ToF kameru) 3D sistēmas izstrādes industrija 4.0 lietojumam. Darbs saistīts ar ISD Herodion platformas uzlabošanu, integrējot IR-Z kameras un radot pielietojumus, kuros tiek izmantota 3D dziļuma karte un augstas-izšķirtspējas video mozaīka, kas tiek piegādātas reālā laikā no sistēmas. Darbs ietver prasību un specifikāciju definēšanu (piem., attēlu ieguvei, sapludināšanai un apstrādei, sistēmas kalibrācijai, u.c.), sistēmas arhitektūras dizainu, sistēmas izstrādi, integrāciju (piem., algoritmu adoptācija implementācijai iegultās sistēmās), testēšanu, validēšanu, kā arī demonstrēšanu uz industriālas robota rokas (Universal Robots UR5).

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing. Artūrs Šimkūns

  Zinātniskais asistents

  +371 26077368
  [protected]
  Elvijs Buls

  Zinātniskais asistents

  +371 26664032
  [protected]
  Mg. sc. ing. Rihards Novickis

  Pētnieks

  +371 67558288
  [protected]
  Mg. sc. ing. Romāns Maļiks

  Zinātniskais asistents

  +371 67558172
  [protected]
  Mg. sc. comp Vitālijs Feščenko

  Zinātniskais asistents

  +371 67558287
  [protected]

Saistītās ziņas