Z-uztveres tehnoloģija redzei un identifikācijai, galvenie lietojumi.

Periods: 01.05.2019-31.10.2022

Kopējais budžets: ~98M Eiro

Koordinators: Laurent Dugoujon, STMicrolectronics

Partneru skaits: 25

Iesaistītās valstis (9): Francija, Zviedrija, Grieķija, Spānija, Lielbritānija, Vācija, Luksemburga, Latvija, Ungārija

Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvas 3D attēlveidošanas tehnoloģijas optisko sensoru un lāzer-avotu jomā, kā arī demonstrēt to darbību vairākos lietojumus, tostarp automobiļu rūpniecībā, drošībā, viedajās ēkas, mobilajā robotikā viedajās pilsētās un industrija 4.0.

VIZTA ietvaros, EDI, kopā ar partneriem no Grieķijas (ISD) un Spānijas (BCB Informatica y Control), strādā pie vairāku-kameru (t.s. vizuālā spektra un ToF kameru) 3D sistēmas izstrādes industrija 4.0 lietojumam. Darbs saistīts ar ISD Herodion platformas uzlabošanu, integrējot IR-Z kameras un radot pielietojumus, kuros tiek izmantota 3D dziļuma karte un augstas-izšķirtspējas video mozaīka, kas tiek piegādātas reālā laikā no sistēmas. Darbs ietver prasību un specifikāciju definēšanu (piem., attēlu ieguvei, sapludināšanai un apstrādei, sistēmas kalibrācijai, u.c.), sistēmas arhitektūras dizainu, sistēmas izstrādi, integrāciju (piem., algoritmu adoptācija implementācijai iegultās sistēmās), testēšanu, validēšanu, kā arī demonstrēšanu uz industriālas robota rokas (Universal Robots UR5).

Iesaistītie zinātnieki

  Aly Oraby
  Aly Oraby

  Zinātniskais asistents

  [protected]
  Bc.Diāna Dupļevska
  Bc. Diāna Dupļevska

  Zinātniskais asistents

  67558282
  [protected]
  B. Sc. ing. Oskars Vismanis
  B. Sc. ing. Oskars Vismanis

  Zinātniskais asistents

  +371 67558271
  [protected]
  Mg. sc. comp. Pēteris Račinskis
  Mg. sc. comp. Pēteris Račinskis

  Pētnieks

  67558271
  [protected]
  Mg.sc.ing. Vaibhav Ahluwalia
  Mg.sc.ing. Vaibhav Ahluwalia

  Zinātniskais asistents

  +37126563694
  [protected]

Saistītās ziņas