A.Baums. Datoru arhitektūra un organizācija. Rīga: Tipogrāfija “VEITERS KORPORĀCIJA”, 2010, 236 lpp.