R.Taranovs, K.Vilde, A.Eriņš, V. Zagurskis. Galvenie videokonferenču kvalitātes ierobežojumi lokālo tīklu bāzē. RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. – 42. sēj. (2010), 38.-44. lpp.