A.Baums, A. Gordjušins, A. Kazuša "Mobilo robotu veidošanas tehniskie aspekti un attīstības vēsture" „Rīgas tehniskā koledža Zinātniskie raksti”, 7.sējums –Rīga, RTU, 7.sēj., 2009, lpp. 32-42.