A. Lorencs. Pārāk daudz vai pārāk maz. Sakaru Pasaule, 2005. Nr.4, lpp. 48.-50.