A.Gobzemis. Structural optimization of communication networks. – Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē: 4. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātniskie raksti. Rīga, RTU, 2006, lpp. 6-9.