14.-17. jūnijā robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Rihards Novickis piedalās GoIT projekta partneru tikšanās pasākumā Seviļā, Spānijā.

EDI koordinētā projekta tikšanās pasākuma ietvaros tika diskutēts par sasniegtajiem rezultātiem, kā arī interaktīvi strādāts pie atvērto čipu būtiskāko izaicinājumu risināšanas, tai skaitā atgriezeniskās saites nodrošināšana un zināšanu nodošana likumdevējiem, čipu ekosistēmas attīstība un ilgtspējība, licences izstrāde atvērto čipu vajadzībām, atvērtā koda projektu kvalitātes uzlabošana, būtiskāko ar atvērtiem čipiem saistītu standartu identificēšana, atvērtu rīku izstrāde un “uzticamu” čipu komponenšu nodrošināšana.

GoIT projekts tiecas sasniegt būtiskākos čipu ekosistēmas dalībniekus, identificēt visus iespējamos šķēršļus atvērtā koda aparatūras izstrādei, formulēt risinājumus un sniegt atpakaļejošo saiti tiem, kuriem ir ietkemes spējas (likumdevējiem, vadītājiem, u.tml.), līdz ar to atbalstot viņus Eiropas atvērtā koda evolīcijas koordinēšanā.

Vairāk par projektu:
https://wiki.goit-project.eu/
https://www.edi.lv/en/projects/go-it/