Kopsavilkums
Eiropas Informāciju Tehnoloģiju (IT) aparatūras izstrāde nepārtraukti saskaras ar plašu spektru izaicinājumu, t.sk., dārgiem izstrādes rīkiem, juridiskajiem ierobežojumiem (informācijas neizpaušanas līgumi un patenti), bloķēšanas draudiem, atkarībām no ārējiem ražotājiem vai piegādes ķēdēm un ārzemju politiskajiem notikumiem. Eiropas digitālā infrastruktūra (patērētāju un kritiskās iekārtas) ir smagi atkarīga no ārzemju slēgtā koda čipiem, kuri pēc būtības ir melnās kastes un var iekļaut (ir pierādījumi, ka iekļauj) ļaunprātīgu funkcionalitāti. Šī situācija sadārdzina aparatūras izstrādi un padara to neefektīvu, kas savukārt grauj suverenitātes, noturības un atkārtotas izmantošanas principus. Atvērtā koda silīcija čipi, kuri ir atvērti pēc savas būtības, t.i. ieskaitot to fizisko izkārtojumu, rada iespēju Eiropas digitālās tehnoloģijas atdzimšanai. Šāda mērķa sasniegšanai nepieciešams tikt galā ar vairākiem izaicinājumiem, kuri nosaka plašu sabiedrības iesaisti (sākot no auglīgām hobijistu un veidotāju sabiedrībām līdz pat lielajiem uzņēmumiem), kā arī nepieciešama politikas veidotāju un regulētāju iesaiste. Mūs sagaida smags, bet atlīdzībām pilns, ceļš. Līdz ar to mēs skaļi saucam: IT, aiziet! (Go IT!)

Projekta mērķi un uzdevumi
Projekts tiecas sasniegt būtiskākos čipu ekosistēmas dalībniekus, identificēt visus iespējamos šķēršļus atvērtā koda aparatūras izstrādei, formulēt risinājumus un sniegt atpakaļejošo saiti tiem, kuriem ir ietkemes spējas (likumdevējiem, vadītājiem, u.tml.), līdz ar to atbalstot viņus Eiropas atvērtā koda evolīcijas koordinēšanā.  Turklāt, mēs koordinēsim un atbalstīsim programmētāju un izstrādātāju kopienas, organizējot kopā saiešanas pasākumus (piemēram, Atvērtā Silīcija Konferences), pārvarot kritiskos šķēršļus (piemēram, čipu un procesu izstrādes rīku nepieejamību un nesaderību), un radot priekšnosacījumus ilgtspējīgai attīstībai (veicinot atkārtotu izmantojamību, licenzes, utt.). Visām iepriekšminētajām aktivitātēm ir ļoti būtiski veikt disemināciju visdažādākajos līmeņos.

EDI veicamie uzdevumi projektā
Kā projekta koordinātors, EDI nes atbildību par visu projekta mērķu sasniegšanu. Tomēr, EDI komanda ir tiešāk iesaistīta atvērtā koda kopienas centra (repozitorija) radīšanā. Šim centram jāiekļauj dažādus abstrakcijas līmeņus (reģistru līmeņa aprakstus un fizikālos izkārtojumus), verifikācijas mehānismus un koda atkārtotu izmantošanu veicinošus mehānismus.

Vairāk par GOIT projektu iespējams uzzināt, sazinoties ar Dr. Rihardu Novicki.

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. ing. Rihards Novickis

    Vadošais pētnieks

    +371 67558288
    [protected]

Saistītās ziņas