Mg. sc. ing. Armands Ancāns

Pētnieks
+371 67558-221
[protected]

Kopš pievienošanās EDI kolektīvam 2015. gadā, Armands
Ancāns ir iesaistījies vairākos projektos, kas saistīti ar valkājamu
elektronisku iekārtu izstrādi, muskuļu elektronisko signālu apstrādi un
cilvēka kustību analīzi. Armandam interesējošie pētniecības virzieni ir
kiber-fizikālas sistēmas, asistīvās tehnoloģijas, bioelektriskie
signāli, cilvēka ķermeņa kinemātika, MEMS sensori u.c.

Saistītie projekti

Saistītās publikācijas