Tehnoloģija notikumu plūsmas augstas precizitātes laika-amplitūdas analīzei  (TIME-AMP)”
Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  Nr. 1.1.1.1/20/A/076.

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Rolands Šāvelis

Projekta mērķis: ir izstrādāt tehnoloģiju notikumu plūsmu laika-amplitūdas analīzei, kurai piemīt augsta laika mērījumu izšķirtspēja, augsta nanosekunžu impulsu amplitūdas mērījumu izšķirtspēja un augsta mērījumu parametru stabilitāte, kā arī izpētīt šīs tehnoloģijas pielietojumus satelītu lāzerlokācijā un optisko sakaru līniju testēšanā un uzraudzībā.

Projektu realizē Elektronikas un datorzinātņu institūts sadarbībā ar LU Astronomijas institūtu un SIA AFFOC Solution

Projektā paredzēts sasniegt augstu notikumu plūsmu laika raksturlielumu mērīšanas rezultātu izšķirtspēju, pateicoties vienlaicīgai notikuma momenta un notikuma impulsa amplitūdas reģistrēšanai. Tas ļauj realizēt precīzu laika piesaisti, kā pastāvīga sliekšņa diskriminācijas un rezultātu korekcijas pēc amplitūdas apvienojumu. Risinājums pamatojas uz EDI notikumu laika mērīšanas tehnoloģijas paplašināšanu ar nanosekunžu impulsu amplitūdas mērīšanu, korelācijas starp pastāvīga sliekšņa diskriminātora izejas signāla aizturi un impulsa amplitūdu noteikšanu, un precīzu sensoru signālu imitāciju, izmantojot brīvas formas signālu ģeneratorus. Plānots izstrādāt metodes pikosekunžu izšķirtspējas laika piesaistes pārbaudei, izmantojot vispārēja pielietojuma aparatūru.

Ilgums: 24 mēneši

 

17.08.2021. 

Uzsākts darbs pie nanosekunžu impulsu amplitūdas mērīšanas metožu izstrādes – apzinātas pieejas impulsa amplitūdas reģistrēšanas mezgla izveidei, izstrādāta augstas ātrdarbības impulsa pīķa detektora shēmtehnika, veikta atbilstošu elektronikas komponenšu atlase un izstrādātās shēmtehnikas validācija simulācijā.

Uzsākta notikumu taimera parametru stabilizācijas metožu izstrāde – izstrādāta paaugstinātas stabilitātes strāvas avota shēmtehnika un veikta tās validācija simulācijā. Izplānota izstrādātā strāvas avota integrēšana notikumu taimerī.

Uzsākta notikumu laika reģistrācijas mezgla aparātprogrammatūras atjaunināšana.

Uzsākts darbs pie notikumu laika un amplitūdas reģistrēšanas sistēmu tehnisko specifikāciju sastādīšanas atbilstoši partneru vajadzībām – definēti darba signālu parametri un mērījumu veikšanas gaita.

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

  Pētnieks

  +371 67558110
  [protected]
  Mg. sc. comp Toms Stūrmanis

  Zinātniskais asistents

  +371 67558289
  [protected]
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskais asistents

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]
  Mg. sc. ing. Armands Ancāns

  Pētnieks

  +371 67558-274
  [protected]