Ph. D. Linda Gulbe

Ph. D. Linda Gulbe

Pētniece
[protected]

Linda Gulbe ieguvusi doktora grādu datorzinātnē un informātikā 2020. gadā Latvijas Universitātē, aizstāvot promocijas darbu par koku vainagu noseguma kartēšanu, izmantojot lidara datus un aerofotogrāfijas.

Kopš 2019. gada Linda Gulbe darbojas EDI dažādos ar tālizpēti saistītos projektos, un viņas pētnieciskās intereses un pieredze iekļauj dziļo mašīnmācīšanos, attēlu apstrādes algoritmus un specializētu datu apstrādes darbplūsmu sagatavošanu.

 

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas