Projekta veids: Eiropas Kosmosa Aģentūras projekts
Izpildītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI)
Projekta numurs: 4000133163/2020/NL/CBi
Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.comp. Ints Mednieks
Izpildes laiks: no 2021.g. 1.aprīļa līdz 2022.g. 31.maijam

Dynland-2 projekts ir veltīts zemes pārklājuma klasifikācijas uzdevumu risināšanai, attīstot datu apstrādes tehnoloģiju Dynland, kas radīta iepriekš izpildīta Eiropas Kosmosa Aģentūras projekta Dynland ietvaros.

Dynland-2 projekta galvenie mērķi ir:

 • Attīstīt zemes seguma klasifikācijas tehnoloģiju Dynland, papildinot to ar spējām veikt objektu klasifikāciju un ņemt vērā konteksta informāciju
 • Izstrādāt programmatūras prototipu, kas realizē uzlaboto Dynland tehnoloģiju
 • Novērtēt programmatūras prototipu, veicot priekšizpēti par tā izmantošanu Sentinel 1 un Sentinel 2 datu apstrādei Latvijā, tai skaitā koku sugu noteikšanai mikroaudžu līmenī

Iesaistītie zinātnieki

  Ph. D. Linda Gulbe
  Ph. D. Linda Gulbe

  Pētniece

  [protected]
  Mg. math. Mārtiņš Puķītis
  Mg. math. Mārtiņš Puķītis

  Zinātniskais asistents

  +371 67558278
  [protected]
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks

  Vadošais pētnieks

  +371 67558112
  [protected]