Projekts ir uzsākts 2021.gada aprīlī un tiks pabeigts 2022.gada maijā.
Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, ko administrē Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Projekta nr. 1-08/182/2020.
Projekta budžets 53045 EUR.
Projekta Sadarbības iestāde ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Projekta mērķis
izveidot tālizpētes datos balstītus ģeotelpisko datu slāņus, kas palīdzētu Dabas aizsardzības pārvaldei veikt aizsargājamo purvu biotopu uzraudzību. Dažādu uzdevumu risināšanā purvu pazīmes un attiecīgi robežas atšķiras. Visbiežāk purvi robežojas ar mežiem, tādēļ šīs robežšķirtnes noteikšana ir īpaši svarīga.
Projekta ietvaros EDI Kosmosa tehnoloģiju laboratorija izveidos divu veidu ģeotelpiskās datnes visai Latvijai:
1. Meža izplatības slāni atbilstoši Meža likumam un Noteikumiem par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem.
2. Purviem spektrāli raksturīgās zemsedzes slāni.
Šie slāņi ļaus vērst speciālistu uzmanību uz vietām, kur ir redzamas nesakritības speciālistu iezīmētajām robežām ar algoritmiski atrastām robežām. Projektā radītā informācija ļaus precizēt purvu biotopu robežas un vērtēt to kvalitāti.