Klasteranalīze

A.Lorencs. Klasteranalīze. LU Matemātikas nodaļa. Lekciju konspekts, 2008.g., 106 lpp. Izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 2006/0234/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0005/0063 “Matemātiķa – statistiķa studiju programmas modernizēšana Latvijas Universitātē” ietvaros.Lasīt vairāk