Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)

Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  Nr.1.1.1.1/18/A/165

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks (ints.mednieks@edi.lv).

Projekta mērķis: izstrādāt izmaksu efektīvu tehnoloģiju koksnes krājas novērtēšanai mežā, kas izmantotu tikai augstas izšķirtspējas optiskos un radara satelītdatus.

Projektā paredzēts izstrādāt satelītu optisko un radaru attēlu apstrādes metodes, kas ļautu novērtēt koku sugu, koku augstumu un meža biezību, un no šiem parametriem noteikt koksnes krāju, balstoties uz šim mērķim izveidotu modeli.

Projektu realizē Elektronikas un datorzinātņu institūts sadarbībā ar komersantu SIA “Baltic Satellite Service”.

Ilgums: 36 mēneši

Projekta izpildes termiņš: 2019.gada 1.marts – 2022.gada 28.februāris.
Kopējās izmaksas: 498 026.25 EUR

25.07.2019.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta “Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)” Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  Nr.1.1.1.1/18/A/165 Maksājuma pieprasījums (MP1)  par 1.pārskata periodu no 01.03.2019.g līdz 30.06.2019.g.

Projekts “Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)”.  Apspriede mežā.