TeleMed – Līgumpētījums telemedicīnas sistēmas modeļa izstrādei “Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana (TeleMed)” sadarbībā ar Lattelecom.