Inteliģenta kustību kontroles platforma viedām mehatroniskām sistēmām

(Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems)

Periods: 2017.g. jūnijs – 2020.g. maijs

Kopējais budžets: ~19.12M Eiro

Projekta koordinators: Arend-Jan Beltman, Sioux CCM

Parneru skaits: 32

Iesaistītās valstis(11): Nīderlande, Čehija, Latvija, Spānija, Grieķija, Portugāle, Zviedrija, Beļģija, Itālija, Francija, Īrija.

I-MECH projekta mērķis ir radīt papildināto inteliģenci kiberfizikālām sistēmām, kurām ir kontrolējami kustīgi elementi, tādā veidā atbalstot viedo mehatronisko sistēmu attīstību. I-MECH projekts uzlabos tādus šo sistēmu parametrus kā parametrus kā izmēri, ātrums, precizitāte, pielāgošanās un paš-diagnostikas spējas, savienojamība, jaunas kognitīvas iespējas, u.c. Turpretī tas ļaus radīt gudrākas, veiktspējīgākas, drošākas un uzticamākas industriālās ražotnes.

EDI šī projekta ietvaros izstrādās viedos bezvadu sensoru tīklus un signālu apstrādes algoritmus reāla laika mehatronikas sistēmām. Izstrādātās sistēmas tiks uzstādītas un demonstrētas uz divām dažādām industriālo iekārtu ķēdēm Spānijā (Correa facilities) un Nīderlandē (NXP). Vairāk infromācicjas: https://www.i-mech.eu/  un https://www.youtube.com/watch?v=NYl_rTPOp2Y

Zinātniskās publikācijas:

Shavelis, R.; Ozols, K. “Bluetooth Low Energy Wireless Sensor Network Library in MATLAB Simulink”, Journal of Sensor and Actuator Network, 2020, 9, 38. https://www.mdpi.com/2224-2708/9/3/38#

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis
  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

  Pētnieks

  +371 67558184
  [protected]
  Dr. sc. ing. Rihards Novickis

  Vadošais pētnieks

  +371 67558288
  [protected]
  Mg. sc. ing. Didzis Lapsa
  Mg. sc. ing. Didzis Lapsa

  Pētnieks

  +371 67558230
  [protected]
  Dr. sc. ing. Kaspars Ozols

  Direktora vietnieks attīstības jautājumos, vadošais pētnieks

  +371 67558161
  [protected]

Saistītās ziņas