Inteliģenta kustību kontroles platforma viedām mehatroniskām sistēmām

(Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems)

Periods: 2017.g. jūnijs – 2020.g. maijs

Kopējais budžets: ~19.12M Eiro

Projekta koordinators: Arend-Jan Beltman, Sioux CCM

Parneru skaits: 32

Iesaistītās valstis(11): Nīderlande, Čehija, Latvija, Spānija, Grieķija, Portugāle, Zviedrija, Beļģija, Itālija, Francija, Īrija.

I-MECH projekta mērķis ir radīt papildināto inteliģenci kiberfizikālām sistēmām, kurām ir kontrolējami kustīgi elementi, tādā veidā atbalstot viedo mehatronisko sistēmu attīstību. I-MECH projekts uzlabos tādus šo sistēmu parametrus kā parametrus kā izmēri, ātrums, precizitāte, pielāgošanās un paš-diagnostikas spējas, savienojamība, jaunas kognitīvas iespējas, u.c. Turpretī tas ļaus radīt gudrākas, veiktspējīgākas, drošākas un uzticamākas industriālās ražotnes.

EDI šī projekta ietvaros izstrādās viedos bezvadu sensoru tīklus un signālu apstrādes algoritmus reāla laika mehatronikas sistēmām. Izstrādātās sistēmas tiks uzstādītas un demonstrētas uz divām dažādām industriālo iekārtu ķēdēm Spānijā (Correa facilities) un Nīderlandē (NXP). Vairāk infromācicjas: https://www.i-mech.eu/  un https://www.youtube.com/watch?v=NYl_rTPOp2Y