Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Bezkontakata ledus biezuma mērītājs” (EDI-ICE) identifikācijas Nr. KC-PI-2020/40

Līgums  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā  Nr.KC-L-2017/14

Projekta mērķis – sagatavot komercializācijai bezkontakta ledus biezuma mērīšanas tehnoloģiju.

Projekta uzdevumi (sadalīti pa aktivitātēm):

 • Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātes:
  • Veikt testēšanu reālos apstākļos (divos posmos) laikā, kad dabā ūdenstilpnes sedz ledus.
  • Veikt iekārtas uzlabošanu, pilnveidojot gan shēmtehniku, gan programmējumu, gan tās ergonomiskumu.
  • Izstrādāt specializētu aplikāciju lietotājam, kas nodrošinātu maksimālu iekārtas pielietojuma efektivitāti un ieguldījumu atdevi.
  • Noteikt EMS atbilstību normām.
 • Komercializācijas aktivitātes:
  • Veikt komercializācijas piedāvājumu sagatavošana un virzīšana
  • Piedalīties izstādēs/virtuālos expo
  • Sagatavot licences/pārdošanas līgumu

Demo lapa: https://ice.edi.lv/

Atsauce uz projekta pirmo posmu: https://www.edi.lv/projects/bezkontakta-ledus-biezuma-meritajs-edi-ice/

Projekta kopējais finansējums: līdz 250696.21 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 225626.59 EUR

 


Laika periodā no 01.09.2022. līdz 31.10.2022.

paveiktais:

Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātēs: (01.09.2022. līdz 31.10.2022.)

 • Veikta intelektuālā īpašuma vērtības noteikšana, balstoties uz esošā projekta tehnoloģijas attīstīšanas un pirms projekta uzsākšanas zinātības izmaksām.
 • Veikta projekta laikā iegūtās zinātības un tehnoloģijas demonstrācijas prototipu dokumentācijas apkopošana.

Komercializācijas aktivitātēs:

 • Dalība Trinity Horizont projekta seminārā ar prezentāciju par tehnoloģiju un projektu ārvalstu sadarbības partneriem – projekta konsorcija dalībniekiem.
 • Tehnoloģijas demonstrācija un prezentācija  IMOCO4.E Horizont projekta konsorcija dalībniekiem.
 • Tehnoloģijas demonstrācija Riga Comm izstādē Ķīpsalā.
 • Izsoles dokumentācijas un līgumu sagatavošana un saskaņošana.
 • Publicitātes raksta par tehnoloģiju un gaidāmo izsoli gatavošana Labs of Latvia portālam.
 • Izsoles ar augšupejošu soli rīkošana, oficiālo publikāciju un uzsaukumu gatavošana. Informācijas par izsoli izsūtīšana potenciālajiem interesentiem.
 • Informācijas sagatavošana un iesniegšana izplatīšanai EEN tīklā, Business.gov.lv platformā.
 • Izsoles rezultātu analīze, nākamo soļu plānošana.
 • Pieņemts lēmums rīkot vēl vienu izsoli par pilnīgu tehnoloģijas tiesību atsavināšanu, bet šoreiz ar lejupejošu soli.
 • Dokumentācijas sagatavošana izsoles uzsaukumam un to publicēšana.
 • Informācijas izsūtīšana potenciālajiem interesentiem.
 • Informācijas sagatavošana un izplatīšana sadarbībā ar LIAA Biznesa inkubatoru tīklu – visiem reģionālo inkubatoru dalībniekiem.
 • Sadarbība ar LIAA tehnoloģiju skautu informācijas par izsoli izplatīšanā.
 •  E-pastu kampaņa LinkedIn platformā ar mēŗki uzrunāt vēl jaunus potenciālos interesentus.
 • Izsole tomēr noslēdzās bez iesniegtiem piedāvājumiem, taču saņemta interese no potenciāliem kandidātiem par vēlmi izskatīt licencēšanu kā sadarbības formātu.
 • Nolemts turpināt aktīvu komercializācijas procesu kamēr tiek sasniegt veiksmīgs rezultāts, piedāvājot interesentiem slēgt licences līgumu.
 • Pārrunas par iespējama līguma nosacījumiem, komunikācija ar LIAA par nākamajiem soļiem.

Laika periodā no 01.06.2022. līdz 31.08.2022.

paveiktais:

Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātēs: (01.06.2022. līdz 31.08.2022.)

 • Veikta ledus biezuma mērītāja kontakta veida (<1GHz) antenas un antenas korpusa izstrāde, montāža un testēšana.
 • Veikta ledus biezuma mērītāja prototipa daļu (antenu moduļu, korpusu, testa stendu) izstrādei nepieciešamo datu apkopošana un tehniskās dokumentācijas izveide.
 • Veikta testa stendu programmatūras izstrāde.
 • Veikta Antenu testa stenda lietotāja grafiskās saskartnes (GUI) uzlabošana – antenu diagrammu automatizētās uzņemšanas algoritma un attēlojuma izstrāde.
 • Papildināta lineārā stenda programmatūras funkcionalitāte.
 • Veikta ledus biezuma mērītāja iekārtu automatizētās linearitātes un mērījuma kļūdas noteikšanas programmatūras izstrāde.
 • Turpinās programmatūras izveide iegūto datu glabāšanai iegultās sistēmas kontrolierī, pielāgošana sistēmai, atkļūdošana.
 • Notiek Python datu glabāšanas skripta atkļūdošana un pielāgošana sistēmai.
 • Savstarpējās komunikācijas uzlabošana starp iegulto sistēmu un glabāšanas kontrolieri.
 • Turpinās programmatūras pielāgošana sistēmai un atkļūdošana iegūto datu glabāšanai iegultās sistēmas kontrolierī.
 • Turpinās Python datu glabāšanas skripta atkļūdošana un pielāgošana sistēmai.
 • Savstarpējās komunikācijas atkļūdošana starp iegulto sistēmu un glabāšanas kontrolieri.
 • Pabeigta programmatūras pielāgošana sistēmai un atkļūdošana iegūto datu glabāšanai iegultās sistēmas kontrolierī, kā arī datu glabāšanas skripta atkļūdošana un pielāgošana sistēmai.
 • Veikti pēdējie testi savstarpējās komunikācijas atkļūdošana starp iegulto sistēmu un glabāšanas kontrolieri.

Komercializācijas aktivitātēs:

 • Vairāki zvani ar Somijas partneri, lai labāk saprastu pielietojumgadījuma specifiku un iespējamos tehnisko risinājumu.
 • Nolemts veikt papildus testus ar lielākām antenām kādā no vietējām ledus hallēm.
 • Jaunu potenciālo līdu meklēšana internetā un LinkedIn platformā.
 • EDI ICE mājas lapas papildināšana.
 • Attālināta kontaktu dibināšana ar ASV GPR konferences industriālajiem dalībniekiem.
 • Apspriesta optimālās komercializācijas taktikas izvēle – vispirms rīkot izsoles, un, ja neviens nepiesakās ar piedāvājumu, tad piedāvāt slēgt licences līgumu
 • Veikta intelektuālā īpašuma vērtības noteikšana ar mērķi definēt atsavināšanas sākumcenu izsolei, izmantojot izmaksu metodi.
 • Sagatavoti un aprakstīti cenu potenciāli ietekmējošie faktori.
 • Sastādīts izsoles komunikācijas plāns.

Laika periodā no 01.03.2022. līdz 31.05.2022.

paveiktais:

Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātēs: (01.03.2022. līdz 31.05.2022.)

 • Alternatīvas esošajai virzien darbīgas platjoslas antenas izstrāde, balstoties uz esošā prototipa korpusa ierobežojumiem.
 • Kontakta veida, laivā iemontējama ledus biezuma mērītāja korpusa 3D dizaina skices izveide.
 • Ledus biezuma mērītāja demonstrācijas stenda izstrāde.
 • Grafiskās lietotāja saskartnes (GUI) prototipu izveide (Figma) ledus biezuma datu attēlošanai uz kartes.
 • Ledus biezuma mērītāju prototipu nākamās iterācijas aparatūras un programmatūras saderības eksperimentāla testēšana.
 • Ledus biezuma mērījuma vizualizācijas demonstrācijas programatūras izstrāde.
 • Ledus biezuma mērījumu datu priekšapastrādes algoritmu izstrāde, testēšana un implementācija GUI.
 • Ledus biezuma mērījumu šķērsgriezuma (2D) attēlošanas GUI pilnveidošana.
 • Papildus signālu apstrādes rīku: CWT, Cesptral analysis pievienošana.
 • Ledus biezuma mērītāja demonstrācijas stenda montāža, testēšana un sagatavošana izstādei.

Komercializācijas aktivitātēs:

 • Projekta vizuālo materiālu, one-pager un mājas lapas un tās satura izstrāde – ice.edi.lv
 • Projekta prezentācijas gatavošana jaunajam LIAA skautam. Komunikācija ar LIAA skautu un informācijas sagatavošana priekš LIAA ārvalstu pārstāvniecībām.
 • Dalības izstādē Vācijā organizēšana – pieteikums, līgums, stenda laukuma izvēle utt.
 • Brauciena uz Helsinkiem plānošana un organizēšana, lai demonstrētu potenciālajiem Somijas partneriem EDI ICE tehnoloģiju.
 • Dalība izstādē Nirnbergā (Vācija) ar ekspozīcijas stendu 4 dienu garumā.
 • Lietotāja interfeisa veidošana tehnoloģijas demo instalācijai priekš izstādes.
 • Izstādes kontaktu pēcapstrāde.
 • Komandas sapulču organizēšana.
 • Dalība ar demonstrācijas stendu EDI dienās, prezentējot tehnoloģiju DIH World pasākuma apmeklētājiem u.c. interesentiem.
 • Brauciena uz globālo GPR konferenci ASV plānošana.

Laika periodā no 01.12.2021. līdz 28.02.2022.

paveiktais:

Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātēs: (01.12.2021. līdz 28.02.2022.)

 • Veikta alternatīvu antenu izpēte un izstrāde: 1) Kontakta veida <1GHz antenas, 2) Bezkontakta >1GHz antenas.
 • Veikta ledus biezuma mērītāja prototipa akumulatora barošanas savienojuma maketa plates projektēšana un izgatavošana.
 • Veikta radara prototipa testa moduļu komponentu montāža un testēšana.
 • Izveidota komunikācija starp DF Robot A9G GPS moduli un  STM32F469 Disco izstrādes rīku;
 • Pabeigts mikro kontroliera grafiskās lietotāja saskartnes (GUI) prototips – gatavs rādījumu reprezentācijas minimālais produkts.
 • Izveidota saskartne starp SD karti un STM32F469 Disco plates LVGL GUI projektu;
 • Veikta testa GUI papildināšana ar eksperimentālo datu “atskaņošanas” funkcionalitāti, kas ļauj testēt un uzlabot ledus biezuma noteikšanas algoritmus, izmantojot iepriekšējos eksperimentos ievāktos datus.
 • Veikti dažāda biezuma sasaldēta jūras ūdens ledus plākšņu eksperimentāli laboratorijas mērījumi ar kontakta un bez kontakta mērījuma metodi.
 • Veikta prototipu eksperimentālas testēšanas reālā un mākslīgi radītā vidē rezultātā iegūto eksperimentālo datu apstrāde un analīze.
 • Veikta C pīķu detektēšanas algoritma portēšana uz eksistējošo radara risinājumu.

Komercializācijas aktivitātēs:

 • Industrijas izstāžu monitorēšana un aktivitāšu plānošana:
  • nolemts piedalīties ar stendu izstādē Nirnbergā  “Sesnsors + Test “, maija sākumā, kur tiek prezentēti dažādi sensori un mēraparāti;
  • nolemts ņemt dalību ASV vadošajā ground penetration radar konferencē  “GPR2022“, kas norisināsies Denverā jūnija vidū.
 • Komunikācija ar Somijas partneriem par vizīti un demonstrācijas eksperimentu Somijā reālos ledus mērīšanas apstākļos. Nolemts to organizēt pavasarī – Martā vai Aprīlī.
 • Produkta dažādu funkcionalitāšu mock-up veidošana un prezentēšana potenciālajieem partneriem.
 • Iepirkuma gatavošana un koordinēšana projektā radītā intelektuālā īpašuma vērtēšanai, kā arī projektā radītās tehnoloģijas patenta sagatavošanai.
 • Prezentācijas materiālu sagatavošana, tirgus un konkurentu izpēte.
 • Komercializācijas scenāriju aktualizēšana un pārskatīšana.

Projekts un tehnoloģija prezentēti LIAA ārvalstu ekonomiskajiem pārstāvjiem.

Laika periodā no 01.09.2021. līdz 30.11.2021.

paveiktais:

Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātēs:

 • Veikta prototipa nākamajai iterācijai nepieciešamo komponentu sarakstu izveide un pasūtīšana.
 • Izveidoti prototipu divu variantu konstrukrīvo stiprinājuma detaļas rasējumi un eksportēti plastmasas 3D printēšanai sagatavoto detaļu modeļi: rokturi, ekrānu moduļu stiprinājumi.
 • Apkopota, sakārtota un ar grupas biedriem koplietota prototipu korpusu izstrādes tehniskā dokumentācija un Solidworks CAD datnes.
 • Veikta datu apstrādes un attēlošanas moduļa (iegultās sistēmas) grafiskās saskartnes (GUI) programmaparatūras izstrāde atbilstoši iepriekš izstrādātām saskartnes prototipu skicēm.
 • Pielāgots soļu motoru vadības komunikācijas protokols testa stendiem.
 • Veikta testa stendu vadības programatūras darbības pārbaude un atkļūdošana.
 • Veikta testa stendu vadības programatūras pārveidošana pēc modularitātes principa, lai būtu neatkarīgs no papildinājumu pievienošanas.
 • Veikti dažādu biezumu ledus imitācijas betona plākšņu biezuma noteikšanas eksperimenti, izmantojot esošo ledus biezuma prototipa versiju.
 • Veikti sagatavošanās darbi sasaldēta jūras ūdens dažāda  biezuma ledus plākšņu ieguvei un eksperimentālai biezuma noteikšanai, izmantojot esošo ledus biezuma prototipa versiju.
 • Veikta prototipu testēšanas stendu elektronisko daļu savienošana un sagatavošana vadības programmatūras izstrādei un eksperimentālai testēšanai.
 • Veikta prototipu eksperimentālas testēšanas reālā un mākslīgi radītā vidē rezultātā iegūto eksperimentālo datu apstrāde un analīze.

Komercializācijas aktivitātēs:

 • Piedalīšanās izstādē “Sectech Expo & Seminars Sweden 2021” Stokholmā (Zviedrijā) (27.-28.10.2021.). “EDI-ICE” tehnoloģija prezentēta kompāniju pārstāvjiem un iegūti pārstāvju kontakti, identificēti uzņēmumi un to pārstāvji tālākām pārrunām un materiālu apmaiņai par “EDI-ICE” tehnoloģijas iespējām un funkcionalitāti, kā arī iespējamo sadarbību komercializācijā.
 • Komunikācija ar Somijas partneriem, ar kuriem noslēgts NDA.
 • Komunikācija ar Krievijas partneriem, ar ko arī ir parakstīts NDA.
 • Komunikācija ar Kanādas zinātnes padomi, kas ir daļēji atbildīga par inovatīvu tehnoloģiju izstrādes un adaptācijas veicināšanu dažādām ledus ceļu mēriekārtām.
 • Turpinās sadarbība ar LIAA ārvalstu pārstāvjiem (Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, ASV, Krieviju).

Laika periodā no 01.06.2021. līdz 31.08.2021.

paveiktais:

Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātēs:

 • Turpinās darbs pie nākamās ledus biezuma mērītāja iekārtas prototipa iterācijas aparatūras izstrādes.
 • Veikta dažādu biezumu ledus imitācijas betona plākšņu izgatavošana un eksperimentāla testēšana, izmantojot esošo ledus biezuma prototipa versiju.
 • Turpināti sagatavošanās darbi, lai sagatavotu mākslīgi iegūtus (sasaldētus) jūras ledus gabalu paraugus.
 • Pilnveidotas modulārā radara prototipa moduļu korpusu un stiprinājumu koncepta skices.
 • Izveidots prototipa barošanas (LiIon akumulatora) bloka korpusa tehniskais rasējums.
 • Izveidots akumulatora bloka un radara prototipa elektriskā savienojuma daļas tehniskais rasējums.
 • Iesākta ledus biezuma mērītāja iekārtas prototipa nākamās iterācijas antenu variantu izpēte un skiču izveide.
 • Veikta biezuma mērītāja esošās prototipa programaparatūras koda pārskatīšana, sakārtošana un atkļūdošana.
 • Izveidots modulārā ledus biezuma mērītāja kaskādē slēgto moduļu programmaparatūras ielādes (bootloader) protokols un veikta tā testēšana izmantojot pieejamos izstrādes rīkus.
 • Sākta programmaparatūras dokumentācijas izveide, izmantojot Doxygen rīku.

Komercializācijas aktivitātēs:

 • Tehnoloģijas demonstrācija (fiziski vai virtuāli).
 • Mārketinga materiālu gatavošana iekļaujot testos iegūtos rezultātus
 • Komunikācija ar Skandināvu partneriem par iespējamiem komercializācijas un sadarbības modeļiem.
 • Komunikācija ar industrijas pārstāvjiem no Krievijas par sālsūdens ledus mērīšanu.
 • Turpinās sadarbība ar LIAA ārvalstu pārstāvjiem (Zviedrija, Somija, Norvēģija, ASV, Krievija).

Laika periodā no 01.03.2021. līdz 31.05.2021.

paveiktais:

Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātēs:

 • Veikti kontakta veida ledus biezuma mērījumi Ķīšezerā ar esošo EDI-ICE ledus biezuma mērītāja koncepta pārbaudes prototipu.
 • Veikta Radara prototipa programmaparatūras (firmware) un mikrodatora programmatūras pielāgošana Drona use-case validācijai.
 • Veikti bez kontakta veida ledus biezuma mērījumi Ķīšezerā ar esošo EDI-ICE ledus biezuma mērītāja prototipu uzmontētu uz lidojošas platformas (quad-copter).
 • Apkopota EDI-ICE pirmā (koncepta pārbaudes) prototipa tehniskā informācija.
 • Apkopoti iepriekš veikto eksperimentālo mērījumu dati un veikta to pēcapstrāde.
 • Pilnveidots sākotnējais ledus biezuma mērīšanas algoritms balstoties uz iepriekš iegūtiem reālas vides un mākslīgi realizētas vides datiem.
 • Izstrādāts jauns un uz iepriekš iegūtiem eksperimentāliem datiem notestēts ledus biezuma noteikšanas algoritms.
 • Python GUI pilnveidošana. Esošajam Python GUI tika pievienotas jaunas opcijas: apstrādāto datu attēlošana un B-scan attēlošana.
 • Iesākta nākamās ledus biezuma mērītāja iekārtas prototipa iterācijas aparatūras izstrāde
 • Sākta nākamās ledus biezuma mērītāja iekārtas prototipa iterācijas korpusa koncepta izveide un materiālu atlase. Izveidotas modulārā radara protitipa moduļu korpusu un stiprinājumu koncepta skices.
 • Veikta ledus biezuma mērītāja kalibrācijas (lineārā) stenda mehānisko komponentu atlase un korpusu rasējumu izveide Solidworks vidē.
 • Uzprojektēti un izgatavoti (3D printēti) prototipa moduļu stiprinājuma elementi dažādām kastēm
 • Veikti priekšdarbi mākslīgi sagatavota jūras ledus biezuma eksperiementāliem mērījumiem
 • Izveidots ledus imitācijas stends, kurā kā ledus imitācijai tiek izmantotas betona plāksnes bez armatūras.

Komercializācijas aktivitātēs:

 • Tehnoloģijas demonstrācija (fiziski vai virtuāli).
 • Mārketinga materiālu gatavošana iekļaujot testos iegūtos rezultātus
 • Komunikācija ar potenciālajiem klientiem. Atgriezeniskās saites veidošana ar klientiem un lietotājiem, lai uzlabotu produkta funkcionalitāti un lietojamību – definēti 2 produka veidi dažādiem tirgus segmentiem, definētas to funkcionalitātes un tehniskie parametri, saņemta pirmā validācija no potenciālajiem sadarbības partneriem.
 • Sadarbība ar LIAA ārvalstu pārstāvjiem (Zviedrija, Somija, Norvēģija, ASV, Krievija). No abām pusēm parakstīts NDA ar Somijas kompāniju.

Laika periodā no 01.01.2021. līdz 28.02.2021.

 • Apkopotas iepirekšējo aparatūras, programmatūras un programmaparatūras iestrādes.
 • Veikta esošā prototipa – portatīvas ierīces sagatavošanas testēšanai reālos apstākļos.
 • Veikta prototipa darbības testēšana laboratorijas apstākļos (EDI telpās).
 • Veikta esošā prototipa aparatūras, programaparatūras un programmatūras pilnveidošana.
 • Izstrādāta ekperimentālo mērījumu veikšanas metodika.
 • Veikta datu apstrādes algoritma pielāgošana esošajam EDI-ICE prototipam
 • Veikti Ķīšezera ledus biezuma mērīšanas eksperimenti, pie dāžadiem klimatiskiem apstākļiem, uz Ķīšezera un Bābelītes ezera.
 • Apstrādāti iegūtie mērījumu dati un izdarīti secinājumi, apkopoti nepieciešami aparatūras un programmatūras labojumi.
 • Veikta ledus biezuma mērīšanas metodikas pilnveidošana.
 • Veikta drona pielietojumgadījuma konceptuāla validācija kopā ar Rīgas Pašvaldības policiju.

EDI ICE tehnoloģija tika veiksmīgi komercializēta 2023. gad 29. martā, parakstot neekskluzīvu licences līgumu. Tā kā šis bija neekskluzīvs licences līgums, tehnoloģija ir pieejama arī citiem. Ja jūs interesē šī tehnoloģija, lūdzu, sazinieties ar mums: info@edi.lv.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

  Pētnieks

  +371 67558128
  [protected]
  Mg. sc. ing. Romāns Maļiks
  Mg. sc. ing. Romāns Maļiks

  Pētnieks

  +371 67558172
  [protected]