Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

Pētnieks
+371 67558128
[protected]

Gatis Šūpols ir Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks. EDI strādā kopš 2006. gadā absolvēja Rīgas Tehnisko universitāti un ieguva inženierzinātņu maģistra grādu elektronikā. 2017. gadā pabeidzis elektronikas doktorantūras studijas Rīgas Tehniskajā universitātē un šobrīd izstrādā disertācijas darbu „Taktējama komparatora veida ultraplatjoslas impulsu radaru tehnoloģija”.

Ir bijis iesaistīts dažādos projektos, kas saistīti ar konkurētspējīgu virtuālo instrumentu, efektīvu elektronisko sistēmu, viedo sensoru un tīklā iestrādāto sistēmu, augstas jutības ultraplatjoslas (UWB) radaru izstrādi un attīstību.

Intereses: Analogo un RF shēmu projektēšana; UWB pulsu radaru sistēmas: Georadari (GPR), Sienu skenēšanas radari (WPR) un Cauri sienas skenēšanas radaru (TWI) sistēmas.

Līdzautors 6 zinātniskajām publikācijām un 3 patentiem.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas

Patenti