Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Dzelzceļa pārbrauktuves automatizēta uzraudzības sistēma” (PAKS) identifikācijas Nr. KC-PI-2020/14

Līgums  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā  Nr.KC-L-2017/14

Projekta mērķis – sagatavot komercializācijai dzelzceļa pārbrauktuvju automatizēto uzraudzības sistēmu, kas nodrošinās drošu dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanu, tā būtiski samazinot negadījumu iespējamību tieši uz pārbrauktuves.

Tehnoloģija ir balstīta uz FMCW radara sensora. Ar šādu tehnoloģiju ir iespējams  lielos attālumos un ar augstu precizitāti noteikt dažādu objektu kustības ātrumu, virzienu un attālumu. Izmantojot vairāku raidītāju, uztvērēju un antenu kombināciju, ar vienu statisku, nekustīgu radaru ir iespējams noteikt arī objekta leņķi, attiecībā pret radaru, kas gala rezultātā sniedz raksturlielumus par objekta izmēru, novietojumu telpā un pārvietošanās ātrumu.

Projekta kopējais finansējums: līdz 308 140.00 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 277 326,00 EUR


Laika periodā no 01.09.2021. līdz 30.11.2021.

Tiek turpināta komunikācija ar dažādu valstu dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem, ar kuriem uzsākti kontakti. Kā arī tiek apzināti papildu kontakti ar citiem dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem.

Tāpat tiek turpināta signālu apstrādes algoritmu izpēte un izstrāde, lai tiktu nodrošināta dzelzceļa pārbrauktuvju uzraudzība. Tiek izstrādātas uzraudzības sistēmas lietotāja interfeiss centrālajam sistēmas serverim. Tiek strādāts pie datu vizualizācijas algoritmiem un radaru vadības un kontroles programnodrošinājuma.  Turpinās darbs pie datu ievākšanas no reālās vides, kā arī prototipa izgatavošanas.

No 17. līdz 21. oktobrim EDI-PAKS  zinātniskais personāls – Eduards Lobanovs un Voldis Zujs piedalījās  2021. gada lielākajā tehnoloģiju tīklošanas konferencē “GITEX” (Dubajā, AAE), atrodoties gan Latvijas stendā, gan veidojot savu stendu “GITEX Future Stars” hallē, kur tika izrādīta PAKS  izstrādājamā tehnoloģija, kā arī meklēti potenciālie tehnoloģijas licenciāti – pircēji.

https://www.edi.lv/wp-content/uploads/2021/10/5-1-630x840.jpghttps://www.edi.lv/wp-content/uploads/2021/10/6-1-840x630.jpg

Laika periodā no 01.06.2021. līdz 31.08.2021.

Tiek turpināta komunikācija ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par sadarbību projektā, kā tehnoloģijas testu  veikšanas vietas nodrošināšanu un citu ar projektu saistīto specifisko tehnisko īpašību konsultēšanu- sadarbību.

Tiek turpināta komunikācija ar dažādu valstu dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem, ar kuriem uzsākti kontakti. Kā arī tiek apzināti papildu kontakti ar citiem dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem.

Tāpat tiek turpināta signālu apstrādes algoritmu izpēte un izstrāde, lai tiktu nodrošināta dzelzceļa pārbrauktuvju uzraudzība. Turpinās darbs pie radara sistēmas izstrādes un nepieciešamo komponenšu izpētes apstrādes datu ievākšanai no reālās vides, kā arī prototipa izgatavošanas.

Laika periodā no 01.03.2021. līdz 31.05.2021.

Tiek turpināta komunikācija ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par sadarbību projektā, kā tehnoloģijas testu  veikšanas vietas nodrošināšanu un citu ar projektu saistīto specifisko tehnisko īpašību konsultēšanu- sadarbību.

Tiek turpināts apzināt EU dzelzceļu operatorus un uzturētājus, uzsākti kontakti ar vairākiem EU dzelzceļu operatoriem un dzelzceļa infrastruktūras iekārtu ražotājiem.  Kā arī tiek apzināti kontakti ar ASV un Kanādas dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem.

Tāpat tiek turpināta signālu apstrādes algoritmu izpēte un izstrāde, lai nodrošinātu dzelzceļa pārbrauktuvju uzraudzību. Turpinās darbs pie radara sistēmas izstrādes un nepieciešamo komponenšu izpētes apstrādes datu ievākšanai no reālās vides.

Laika periodā no 01.01.2021. līdz 28.02.2021.

Uzsāktas sarunas ar LDz par Dzelzceļa pārbrauktuves automatizēto uzraudzības sistēmu, to prezentējot, par LDz atbalstu projektā, kā tehnoloģijas testu  veikšanas vietas nodrošināšanu un citu ar projektu saistīto specifisko tehnisko īpašību konsultēšanu- sadarbību.

Tiek apzināti EU dzelzceļu operatori un uzturētāji, uzsākti kontakti ar vairākiem EU dzelzceļu operatoriem un dzelzceļa infrastruktūras iekārtu ražotājiem.

Uzsākta signālu apstrādes algoritmu izpēte, lai nodrošinātu dzelzceļa pārbrauktuvju uzraudzību. Uzsākta radara sistēmas izstrāde un nepieciešamo komponenšu izpēte, lai ievāktu datus apstrādei no reālās vides, lauka apstākļos.

 

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing. Madars Mileiko

  Zinātniskais asistents

  +371 67558141
  [protected]
  Mg. sc. ing. Voldis Zujs

  Zinātniskais asistents

  67558128
  [protected]
  B. S. Eduards Lobanovs

  Zinātniskais asistents

  371 67558197
  [protected]
  Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs

  Vadošais pētnieks

  +37167558141
  [protected]