Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Dzelzceļa pārbrauktuves automatizēta uzraudzības sistēma” (PAKS) identifikācijas Nr. KC-PI-2020/14

Līgums  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā  Nr.KC-L-2017/14

Projekta mērķis – sagatavot komercializācijai dzelzceļa pārbrauktuvju automatizēto uzraudzības sistēmu, kas nodrošinās drošu dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanu, tā būtiski samazinot negadījumu iespējamību tieši uz pārbrauktuves.

Tehnoloģija ir balstīta uz FMCW radara sensora. Ar šādu tehnoloģiju ir iespējams  lielos attālumos un ar augstu precizitāti noteikt dažādu objektu kustības ātrumu, virzienu un attālumu. Izmantojot vairāku raidītāju, uztvērēju un antenu kombināciju, ar vienu statisku, nekustīgu radaru ir iespējams noteikt arī objekta leņķi, attiecībā pret radaru, kas gala rezultātā sniedz raksturlielumus par objekta izmēru, novietojumu telpā un pārvietošanās ātrumu.

Projekta kopējais finansējums: līdz 308 140.00 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 277 326,00 EUR


Pēc vairākkārtējām sarunām ar Polijas uzņēmumu Nerd Army sp. z o. o. 27.01.2023. tika parakstīts Neekskluzīvas licences līgums Nr. 1.1.-3/01-23.

Laika periodā no 01.09.2022. līdz 31.10.2022.

Turpinās darbs pie uzstādītā PAKS prototipa uz reālas dzelzceļa pārbrauktuves, sadarbībā ar LDz.

Lai pārstāvētu EDI un prezentētu projektuDzelzceļa pārbrauktuves automatizētas uzraudzības sistēma” (PAKS) veiksmīgai komercializācijas mērķu sasniegšanai PAKS komanda: Vents Riekstiņš, Voldis Zujs, Kristaps Māris Greitāns, Eduards Lobanovs un Sandis Bondars piedalījās Messe Berlin GmbH rīkotajā galvenajā dzelzceļu infrastruktūras izstādē InnoTrans 2022, kas risinājās no 20. līdz 23. septembrim Berlīnē, Vācijā.

                           

Izstādes laikā PAKS komandas pārstāvji piedalījās vairākos jau iepriekš plānotos pasākumos, tostarp, DB RailBaltic rīkotajā  pasākumā, par tās attīstību un nākotni, kur  piedalījās diskusijā jautājumos par Railbaltic infrastruktūru un iespējamiem radara pielietojumiem tur. Tāpat neskatoties uz savu ļoti saspringto dienas ritmu, EDI/PAKS stendu apciemoja Latvijas vēstniece Vācijā Alda Vanaga.

Vēstniecei tika prezentēts un demonstrēt PAKS, kā arī tika apspriesti iespējamie uzlabojumi un iespējas nodibināt kontaktu ar Vācijas firmām.

Interesi par PAKS tehnoloģiju izrādīja arī lielas ASV dzelzceļu operatoru kompānijas pārstāvji, kas apmeklēja EDI/PAKS stendu Izstādē. Tāpat interesi par tehnoloģiju izrādīja arī Polijas, Vācijas, Japānas un citu valstu kompāniju pārstāvji.

Pēc Izstādes, apstrādājot iegūtos kontaktus, tiek turpināta komunikācija ar interesentiem – dažādu valstu dzelzceļu uzturētājiem un infrastruktūras ražotājiem par PAKS tehnoloģijas komercializāciju.

Laika periodā no 01.06.2022. līdz 31.08.2022.

Tiek turpināti radara sistēmas testi. Pārbaudīta kameras darbība un veikta kļūdu novēršana. Veikti testi izveidotā DHCP protokola aparāt-programmatūras kodā. Labotas kļūdas, veikti koda uzlabojumi.

Tiek turpināts darbs pie uzraudzības sistēmas lietotāja interfeisa centrālajam sistēmas serverim. Tiek turpināts darbs pie datu vizualizācijas algoritmiem un radaru vadības un kontroles programmnodrošinājuma.  Turpinās darbs pie datu ievākšanas no reālās vides, kā arī prototipa izgatavošana un tā optimizācija. Ir sagatavots prototips un turpinās darbs pie tā uzstādīšanas uz reālas dzelzceļa pārbrauktuves, sadarbībā ar LDz.

Dalība pasākumā – 12.07.2022.Valsts prezidenta Egila Levita EDI apmeklējuma laikā, prezentējot PAKS tehnoloģiju.

Tiek turpināts darbs pie iegūto kontaktu apstrādes un pie citu ES dzelzceļu operatoru apzināšanas un kontaktu dibināšanas, kuriem piedāvāt doto tehnoloģiju – risinājumu. Tiek turpināta komunikācija ar LDz un citiem opertoriem. Uzsākta un turpinās gatavošanās dalībai Messe Berlin GmbH rīkotajā galvenajā dzelzceļu infrastruktūras izstādē InnoTrans 2022,  kas risināsies no 20. līdz 23. septembrim Berlīnē, Vācijā.  Veikta virkne organizatorisku jautājumu kārtošanā, tostarp, Izstādes vietas/laukuma iegāde, stenda aprīkojuma noma un dalībnieku biļešu/ieejas karšu iegāde. Turpinās darbs ar AHK par sadarbību ar Vācijas uzņēmējiem.

Laika periodā no 01.03.2022. līdz 31.05.2022.

Tiek turpināta komunikācija ar dažādu valstu dzelzceļu uzturētājiem un infrastruktūras ražotājiem, ar kuriem ir uzsākti kontakti.

Tāpat tiek turpināta signālu apstrādes algoritmu izstrāde, lai tiktu efektīvi un nekļūdīgi nodrošināta dzelzceļa pārbrauktuvju uzraudzība. Tiek izstrādātas uzraudzības sistēmas lietotāja interfeiss centrālajam sistēmas serverim. Tiek strādāts pie datu vizualizācijas algoritmiem un radaru vadības un kontroles programmnodrošinājuma.  Turpinās darbs pie datu ievākšanas no reālās vides, kā arī prototipa izgatavošana un tā optimizācija. Ir sagatavots prototips uzstādīšanai uz reālas dzelzceļa pārbrauktuves, sadarbībā ar LDz.

Dalība 19.05.2022. DIH-World “EDI diena 2022”, prezentējot tehnoloģiju un to izrādot interesentiem.

May be an image of 5 people

Laika periodā no 01.12.2021. līdz 28.02.2022.

Tiek turpināta komunikācija ar dažādu valstu dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem, ar kuriem uzsākti kontakti. Kā arī tiek apzināti kontakti ar citiem dzelzceļu infrastruktūras uzturētājiem un ražotājiem.

Tāpat tiek turpināta signālu apstrādes algoritmu izpēte un izstrāde, lai tiktu nodrošināta dzelzceļa pārbrauktuvju uzraudzība. Tiek izstrādātas uzraudzības sistēmas lietotāja interfeiss centrālajam sistēmas serverim. Tiek strādāts pie datu vizualizācijas algoritmiem un radaru vadības un kontroles programmnodrošinājuma.  Turpinās darbs pie datu ievākšanas no reālās vides, kā arī prototipa izgatavošana un tā optimizācija.

Laika periodā no 01.09.2021. līdz 30.11.2021.

Tiek turpināta komunikācija ar dažādu valstu dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem, ar kuriem uzsākti kontakti. Kā arī tiek apzināti papildu kontakti ar citiem dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem.

Tāpat tiek turpināta signālu apstrādes algoritmu izpēte un izstrāde, lai tiktu nodrošināta dzelzceļa pārbrauktuvju uzraudzība. Tiek izstrādātas uzraudzības sistēmas lietotāja interfeiss centrālajam sistēmas serverim. Tiek strādāts pie datu vizualizācijas algoritmiem un radaru vadības un kontroles programnodrošinājuma.  Turpinās darbs pie datu ievākšanas no reālās vides, kā arī prototipa izgatavošanas.

No 17. līdz 21. oktobrim EDI-PAKS  zinātniskais personāls – Eduards Lobanovs un Voldis Zujs piedalījās  2021. gada lielākajā tehnoloģiju tīklošanas konferencē “GITEX” (Dubajā, AAE), atrodoties gan Latvijas stendā, gan veidojot savu stendu “GITEX Future Stars” hallē, kur tika izrādīta PAKS  izstrādājamā tehnoloģija, kā arī meklēti potenciālie tehnoloģijas licenciāti – pircēji.

 

Laika periodā no 01.06.2021. līdz 31.08.2021.

Tiek turpināta komunikācija ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par sadarbību projektā, kā tehnoloģijas testu  veikšanas vietas nodrošināšanu un citu ar projektu saistīto specifisko tehnisko īpašību konsultēšanu- sadarbību.

Tiek turpināta komunikācija ar dažādu valstu dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem, ar kuriem uzsākti kontakti. Kā arī tiek apzināti papildu kontakti ar citiem dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem.

Tāpat tiek turpināta signālu apstrādes algoritmu izpēte un izstrāde, lai tiktu nodrošināta dzelzceļa pārbrauktuvju uzraudzība. Turpinās darbs pie radara sistēmas izstrādes un nepieciešamo komponenšu izpētes apstrādes datu ievākšanai no reālās vides, kā arī prototipa izgatavošanas.

Laika periodā no 01.03.2021. līdz 31.05.2021.

Tiek turpināta komunikācija ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par sadarbību projektā, kā tehnoloģijas testu  veikšanas vietas nodrošināšanu un citu ar projektu saistīto specifisko tehnisko īpašību konsultēšanu- sadarbību.

Tiek turpināts apzināt EU dzelzceļu operatorus un uzturētājus, uzsākti kontakti ar vairākiem EU dzelzceļu operatoriem un dzelzceļa infrastruktūras iekārtu ražotājiem.  Kā arī tiek apzināti kontakti ar ASV un Kanādas dzelzceļu operatoriem un uzturētājiem.

Tāpat tiek turpināta signālu apstrādes algoritmu izpēte un izstrāde, lai nodrošinātu dzelzceļa pārbrauktuvju uzraudzību. Turpinās darbs pie radara sistēmas izstrādes un nepieciešamo komponenšu izpētes apstrādes datu ievākšanai no reālās vides.

Laika periodā no 01.01.2021. līdz 28.02.2021.

Uzsāktas sarunas ar LDz par Dzelzceļa pārbrauktuves automatizēto uzraudzības sistēmu, to prezentējot, par LDz atbalstu projektā, kā tehnoloģijas testu  veikšanas vietas nodrošināšanu un citu ar projektu saistīto specifisko tehnisko īpašību konsultēšanu- sadarbību.

Tiek apzināti EU dzelzceļu operatori un uzturētāji, uzsākti kontakti ar vairākiem EU dzelzceļu operatoriem un dzelzceļa infrastruktūras iekārtu ražotājiem.

Uzsākta signālu apstrādes algoritmu izpēte, lai nodrošinātu dzelzceļa pārbrauktuvju uzraudzību. Uzsākta radara sistēmas izstrāde un nepieciešamo komponenšu izpēte, lai ievāktu datus apstrādei no reālās vides, lauka apstākļos.

 

Iesaistītie zinātnieki

  B. Sc. ing. Kristaps Māris Greitāns
  B. Sc. ing. Kristaps Māris Greitāns

  Zinātniskais asistents

  +371 67558286
  [protected]
  Mg. sc. ing. Eduards Lobanovs
  Mg. sc. ing. Eduards Lobanovs

  Zinātniskais asistents

  371 67558197
  [protected]
  Mg. sc. ing. Romāns Maļiks
  Mg. sc. ing. Romāns Maļiks

  Pētnieks

  +371 67558172
  [protected]
  Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs
  Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs

  Vadošais pētnieks

  +37167558141
  [protected]