Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs

Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs

Vadošais pētnieks
+37167558141
[protected]

Dr. Vladimirs Aristovs ir Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) vadošais pētnieks. Institūtā darbojas kopš 2010. gada. Beidzis Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtu (Rīga, Latvija). Aktīvi piedalījās daudzās starptautiskajās projektos, kuru galvenais virziens bija zemvirsmas radiolokācija. 26 zinātnisko publikāciju autors (2010. -2019. gadā). Ir pozitīvi lēmumi par 5 Latvijas Republikas patentiem un vienam – starptautiskam. Viņš pārstāvēja institūta intereses “Reaktorā“ elpošanas lokatora komercializācija. Piedalījies starptautiskajā izstādē “MINOX”, demonstrējot sensoru, kas paredzēts attāliem cilvēka elpošanas parametru mērījumiem. Interesenti virzieni pētniecības darbībā: gigaherca frekvenču signālu stroboskopiskā pārveidošana, nanosekundes ilguma impulsu veidošanās, ultraplatjoslas antenas, signālu digitālā apstrāde, zemvirsmas  radiolokatori, sensori mazo objektu kustību noteikšanai un izsekošanai.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas

Patenti