Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Industriāli inerciālais bezvadu sensors” (IIBS) identifikācijas Nr. KC-PI-2020/58. Līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā Nr. KC-L-2017/14.

Priekšvēsture

Jau daudzus gadus pastāv betona konstrukciju uzraudzības dažādi analogie risinājumi, bet tos nav ērti izmatot, jo tas ir laika ietilpīgs process un būvindustrijas darbiniekiem parasti ir jāierodas celtniecības objektā uz vietas veicot mērījumus vai arī lai nolasītu dažādu sensoru mērījumus.  Pastāv arī dažādas tehnoloģijas, kas nav pietiekoši precīzas.  Būvniecības tehnoloģijas attīstās un konkurence arī pieaug un vinnētāji būs tie, kas ieviesīs modernas viedās būvniecības tehnoloģijas –  IoT tehnoloģijas, lai iegūtu iespēju ekonomēt līdzekļus un veicinātu savu konkurētspēju.  Arī būvniecības nozares tirgus aug ļoti strauji – it sevišķi industriālo objektu sektorā. EDI risinājums perfekti iekļaujas vispārējā būvniecības digitalizācijas procesā, kas pašlaik ir ļoti aktuāls visām būvindustijas kompānijām pasaulē.

Mērķis

Izstrādāt risinājumu IoT  par bezvadu komunikāciju nodrošināšanu starp sensoriem, ar kuriem var veikt betona konstrukciju uzraudzību un  var monitorēt betona cietēšanas procesu  un gala lietotāja iekārtu, ieskaitot ērtu grafiskās saskares dizainu un iespēju lietot risinājumu attālināti izmantojot mākoņpakalpojuma serveri.

Projekta galvenie uzdevumi

Vispirms tiks noskaidrotas prasības šādam risinājumam – sadarbojoties ar pieredzējušiem eventuālajiem klientiem. Izstrādāsim un notestēsim dažādus risinājuma prototipus.
Tiks radīta un notestēta programmatūra, lai nodrošinātu datu savākšanu un apstrādi no dažādiem sensoriem, kuri tiek iebetonēti un lai to veiktu , tiks izstrādāti un integrēti mašīnmācīšanās algoritmi.
Viens no galvenajiem uzdevumiem būs nodrošināt ilglaicīgu iekārtas darbību zema elektrības patēriņa režīmā  un izmantojot Bluetooth komunikācijas risinājumus, bet principā iekārta būs darbspējīga apmēram viena gada laika posmā.  Jāņem vērā, ka iebetonēt drīkst neliela izmēra moduļus. Gala produktu būs iespējams lietot caur mākoņpakalopjuma serveri, tādējādi būtiski ekonomējot būvindustrijas kompaniju resursus un laiku, lai kontrolētu reālajā laikā un attālināti no celtniecības objekta betona cietēšanas procesus.
Skatoties no ekonomiskā viedokļa,  šis modernais IoT risinājums tiks patentēts un piedāvāts tirgū.
EDI zinātnieku komanda, protams,  ir gatava pielāgot risinājumu – atkarībā no konkrētā potenciāla IoT risinājuma pircēja (investora) vajadzībām.

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. ing. Kaspars Ozols

    Direktora vietnieks attīstības jautājumos, vadošais pētnieks

    +371 67558161
    [protected]