GA Nr. 101096658

Projekta mērķi un uzdevumi

Globālie vides jautājumi, sociālā nevienlīdzība un ģeopolitiskās pārmaiņas nākotnē radīs daudz problēmu mūsu sabiedrībai. Lai stātos pretī šīm jaunajām problēmām un risinātu tās, ir jāizprot un atbilstoši jāizmanto jaunās digitālās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts (AI), lietu internets (IoT), robotika un biotehnoloģijas.
A-IQ Ready, ko vada AVL LIST GMBH (Austrija) un ko finansē “Apvārsnis Eiropa” KDT kopuzņēmuma programma, ierosina progresīvu uz kvantu efektiem balstītu sensoru, mākslīgā intelekta robežskaitļošanas kontinuuma un izkliedētās inteleģences tehnoloģijas, lai īstenotu vīziju par inteliģentu un autonomu elektronikas komponenšu un sistēmu digitālajā laikmetā. Kvantu magnētiskās plūsmas un žiroskopiskie sensori nodrošina visaugstāko jutību un precizitāti bez kalibrēšanas nepieciešamības, nodrošinot nepārspējamu mērījumu kvalitāti, ja tos izmanto magnētiskā lauka mērīšanai un kartēšanai. Šāda lokalizācijas sistēma uzlabos autonomo aģentu reāllaika īpašības un precizitāti, kā arī samazinās viltus trauksmes vai dezinformācijas gadījumu skaitu, izmantojot mākslīgā intelekta un daudzu aģentu sistēmas koncepcijas. Aģentu grupu komunikācijai un lēmumu pieņemšanai prioritāri jābalstās uz jaunākajām tehnoloģijām. Mākslīgā intelekta robežskaitļošanas kontinuuma vadība ļaus decentralizēt lietojumprogrammu izstrādi, vienlaikus nodrošinot optimālu pieejamo resursu izmantošanu. Izpētot šo progresīvo tehnoloģiju sinerģiju tādās jomās kā civilā drošība un drošums, digitālā veselība, piegādes ķēžu viedās loģistikas un dzinēju pielietojumi, A-IQ Ready nodrošinās pamatu uz vērtībām balstītai digitālajai sabiedrībai Eiropā, virzoties uz “sabiedrību 5,0”.

EDI veicamie uzdevumi projektā

EDI izstrādās saskarnes un vadības shēmu arhitektūru, algoritmus uz aparatūru un programmatūru balstītai kvantu sensoru datu pirmapstrādei un vienlaicīgai noderīgo mērījumu ieguvei, kā arī uz grafisko interfeisu balstītam reāllaika demonstratoram.

Lūdzu, apmeklējiet projekta mājaslapu:

https://www.aiqready.eu/

Iesaistītie zinātnieki

  Andrejs Cvetkovs
  Mg. Sc. Ing. Andrejs Cvetkovs

  Zinātniskais asistents

  +371 67558147
  [protected]
  Mg. sc. ing. Edgars Lielāmurs
  Mg. sc. ing. Edgars Lielāmurs

  Zinātniskais asistents

  +371 67558147
  [protected]
  Dr. sc. ing. Rihards Novickis

  Vadošais pētnieks

  +371 67558288
  [protected]

Saistītās ziņas