Programmējamas Sistēmas Inteliģencei Automobiļos

(Programmable Systems for Intelligence in Automobiles)

Periods: 2018.g. maijs – 2021.g. aprīlis

Kopējais budžets: ~51.55M Eiro

Projekta koordinators: Herbert Roedig, Infineon Technologies AG

Parneru skaits: 60

Iesaistītās valstis(14): Vācija, Itālija, Nīderlande, Izrēla, Austrija, Spānija, Turcija, Grieķija, Somija, Rumānija, Lietuva, Beļģija, Latvija, Zviedrija,

PRYSTINE projekta ambīcija ir stiprināt un paplašināt Eiropas industrijas, pētniecības organizāciju un universitāšu tradicionālās pamat-kompetences viedās mobilitātes jomā, jo īpaši elektronisko komponenšu un sistēmu, un kiber-fizikālo sistēmu jomās. Projekta mērķis ir radīt drošu pilsētvides uztveres (Urban Surround perception (FUSION)) sistēmu, kas balstīta uz robustu radaru, LiDAR un citu sensoru datu sapludināšanu un apstrādi, lai nodrošinātu drošu automatizētu braukšanu pilsētas un lauku vidē.

EDI šī projekta ietvaros izstrādās un implementēs CPU/SoC/GPU bāzētā sistēmā progresīvus mākslīgā intelekta algoritmus priekš LiDAR, stereo-kameras un radaru datu sapludināšanas, objektu detektēšanas un klasifikācijas, kā arī kustības paredzēšanas un lēmumu pieņemšanas. Īpašs uzsvars tiks likts uz precizitāti, uzticamību, drošību un izmaksām. Izstrādātā sistēma tiks integrēta, testēta un demonstrēta kopējā projekta demonstratorā (Demonstrator 2).

Vairāk informācijas: www.prystine.eu

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing. Amr Elkenawy
  Mg. sc. ing. Amr Elkenawy

  Pētnieks

  +371 67558135
  [protected]
  Mg. sc. comp. Andis Bizuns
  Mg. sc. comp. Andis Bizuns

  Zinātniskais asistents

  +371 67558289
  [protected]
  Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs
  Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs

  Pētnieks

  +371 67558230
  [protected]
  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars
  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars

  Vadošais pētnieks

  [protected]
  Dr. sc. ing. Rihards Novickis

  Vadošais pētnieks

  +371 67558288
  [protected]