Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs

Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs

Pētnieks
+371 67558230
[protected]

Maksims Ivanovs strādā Elektronikas un datorzinātņu institūtā kopš 2019. gada. Ieguvis bakalaura grādu angļu filoloģijā ar izcilību 2015. gadā Latvijas Universitātē; studējot bakalaura programmā, piedalījies apmaiņas studijās Oslo Universitātē, Tartu Universitātē un Maincas Universitātē, kā arī trīs gadus pēc kārtas bijis Kristapa Morberga stipendiāts. Turpinājis studijas kognitīvo zinātņu maģistrantūrā Osnabrikas Universitātē Vācijā, specializējoties kognitīvajā psiholoģijā un neirobioloģijā. Maģistrantūras studiju laikā bijis DAAD stipendiāts. Izstrādājis maģistra darbu par žurku motorkorteksu Maksa Planka institūta pētnieciskajā grupā In Silico Brain Sciences Caesar pētnieciskā centrā Bonnā. Pēc maģistra grāda iegūšanas piedalījies Bernšteina neirobioloģijas centra un Volkswagen Fonda organizētajā SmartStart2 pirmsdoktorantūras programmā skaitļošanas neirobioloģijā, strādājot pie projektiem neirobioloģijas un dziļās mašīnmācīšanās jomā. Pašlaik studē LU datorzinātņu doktorantūrā, izstrādājot promocijas darbu par sintētisko datu ģenerēšanu dziļo mākslīgo neironu tīklu apmācībai Dr. sc. ing. Roberta Kadiķa vadībā. 2019.-2020. akadēmiskajā gadā bijis Alfrēda Raistera piemiņas stipendijas stipendiāts. Zinātniskās intereses ir saistītas ar dziļo mašīnmācīšanos un mākslīgo intelektu kopumā, kā arī ar to, kā šo zinātnes lauciņu attīstība ietekmē sabiedrību.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas