TeleMed – Līgumpētījums telemedicīnas sistēmas modeļa izstrādei “Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana (TeleMed)” sadarbībā ar Lattelecom.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Pētnieks

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Mg. sc. comp. Jānis Judvaitis
  Ph.D Jānis Judvaitis

  Pētnieks

  [protected]
  Mg. sc. comp. Rihards Balašs
  Mg. sc. comp. Rihards Balašs

  Pētnieks

  +371 67558154
  [protected]