ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTĀ sadarbojoties ar RĪGAS TEHNISKO UNIVERSITĀTI, sākot ar 2013.gada 1.septembri, ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai (ViPTeh)” īstenošana. Vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016.

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Kaspars Sudars.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei Elektronikas un datorzinātņu institūtā un Rīgas Tehniskās universitātes Telekomunikāciju institūtā, piesaistot jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātnieku, un izveidot starpdisciplināru zinātnisko grupu, kas veic pētījumus viedo pilsētu attīstības jomā, īpašu uzmanību veltot datu pārraidei un ieguvei.

Projekta specifiskais mērķis ir viedo pilsētu izpētes ietvaros, veikt pētījumus modernu datu ieguves, datu pārraides un informācijas apstrādes paņēmienu izstrādes jomās, cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā īpašu uzmanību veltot jaunas datu pārraides tehnoloģijas izstrādei.

Projekta izpildes termiņš: 2013.gada 1.septembris – 2015.gada 31.augusts.
Projekta kopējais finansējums: 349 999 LVL, no tā ESF finansējums 315 454 LVL

20.12.2013. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (ViPTeh) vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016 progresa dokumenti par 1.pārskata periodu no 01.09.2013. līdz 30.11.2013.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 1.pārskata periodu

21.03.2014. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (ViPTeh) vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016 progresa dokumenti par 2.pārskata periodu no 01.12.2013. līdz 28.02.2014.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 2.pārskata periodu

18.07.2014. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (ViPTeh) vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016 progresa dokumenti par 3.pārskata periodu no 01.03.2014. līdz 30.06.2014.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 3.pārskata periodu

6.-8.10.2014. Projekta ViPTeh izpildītājs I.Homjokovs piedalījās konferencē „14th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2014)” Igaunijā, Tallinā, prezentējot referātu “Signal Activity-Depended Analog-to-Digital Conversion system”.

 

21.11.2014. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (ViPTeh) vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016 progresa dokumenti par 4.pārskata periodu no 01.07.2014. līdz 31.10.2014.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 4.pārskata periodu

20.03.2015. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (ViPTeh) vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016 progresa dokumenti par 5.pārskata periodu no 01.11.2014. līdz 28.02.2015.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 5.pārskata periodu

21.-30.03.2015. Projekta ViPTeh izpildītājs Atis Hermanis piedalījās konferencē „The 2nd IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (IEEE ISISS’2015)” Havaju salās, ASV, prezentējot rakstu  „Shape sensing based on acceleration and magnetic sensor system”.

17.06.2015. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (ViPTeh) vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016 progresa dokumenti par 6.pārskata periodu no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 6.pārskata periodu

26.08.2015. Viesnīcā “Days Hotel Riga VEF” (Brīvības ielā 199c) 09:00  norisinājās seminārs par ESF līdzfinansētā projekta “Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai”  rezultātiem.

 

Semināra programma

28.09.2015. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” (ViPTeh) vienošanās Nr.2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016 progresa dokumenti par 7.pārskata periodu no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 7.pārskata periodu

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Pētnieks

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Mg. sc. comp. Jānis Judvaitis
  Ph.D Jānis Judvaitis

  Pētnieks

  [protected]